De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Update cao en sociaal plan onderhandelingen GWK Travelex

In de afgelopen periode zijn er een aantal onderhandelingsrondes geweest. Dit heeft nog niet geleid tot een akkoord.

Cao

De onderhandelingen verlopen niet zo soepel. Het zijn steeds herhalingen van zetten. Op een aantal punten staan we nog ver uit elkaar. Met name het loonbod vindt De Unie te laag. Het moet een cao worden voor twee jaar en het loonbod is nu 0,68 % voor 2018 en voor 1 april 2019 1,5 %. De Unie heeft aangegeven dat dit ver buiten het mandaat ligt. Andere punten zijn functiewaardering en het bevriezen van het salaris als je bovenschalig bent. Het precieze voorstel hiervoor moet nog komen. Verder is de werkgever bereid om een studie te doen naar een Generatieregeling. Dit in combinatie met de huidige seniorenregeling. Hiervoor is het voorstel voor een overgangsregeling naar 68 jaar en een aanpassing van het aantal uren; 63 en 64 jaar oud: 2 uur per week, 65, 66 en 67 jaar oud: 4 uur per week. Mits de medewerker in staat wordt gesteld onbetaald extra uren op te nemen.  Dit laatste vindt De Unie wel een belangrijke voorwaarde, zodat je zelf kunt aangeven hoeveel je minder wil gaan werken. Een deel wordt betaald met pensioenopbouw en een deel is onbetaald.

Sociaal plan

GWK Travelex ziet eigenlijk geen noodzaak voor een nieuw sociaal plan. Echter heeft De Unie hierop aangedrongen dit wel noodzakelijk te vinden. Niet op de laatste plaats omdat het door de werknemers ook als prioriteit wordt aangegeven! Er is een aantal keren over gesproken. Het voorstel is om de beëindigingsvergoeding aan de passen. En dit meer volgens de bewegingen in de markt aan te passen. We speken dan over de transitievergoeding. Wij hebben aangegeven dat we hier een factor op willen hebben. Werkgever wil niet verder gaan dan de transitievergoeding maal 1.7 in 2018 en in 2019 maal 1.3. Wij hebben aangegeven dat wij voor 2019 niet minder willen dan factor 1.6.

Vervolg

Dit is op dit moment de stand van zaken van de onderhandelingen. We hadden gehoopt om er nu uit te zijn, maar zover is het dus nog niet. GWK gaat zich nu intern beraden en zal ons hierover berichten. Zodra er meer over bekend is, informeren wij de leden.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact op met Harma Pethke per e-mailof telefonisch via 0605522056.