De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Unilever R&D: Voortschrijdend inzicht of verkapte reorganisatie?

Op 19 juni 2018 is er overleg geweest tussen De Unie, de collega vakorganisaties en de werkgever over de aankondiging van 30 mei 2018. Tijdens die aankondiging heeft de werkgever laten weten aanvullende afspraken met de vakorganisaties te willen maken op het huidige sociaal plan URDV.

Voortschrijdend inzicht

Unilever geeft aan dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. Volgens de werkgever zijn er meer medewerkers dan verwacht die niet mee willen naar Wageningen. Daarnaast is er ook een groep medewerkers die moeilijker te herplaatsen zijn dan verwacht in één van de in Wageningen beschikbare functies. Deze medewerkers wil Unilever nu faciliteren door het aanbieden van een vrijwillige vertrekregeling. In de ogen van De Unie een verbazingwekkende draai van Unilever, nu zij een jaar geleden nog absoluut niet wilde meewerken aan ONZE voorstellen voor de vrijwillige vertrekregelingen.

Daarnaast stelt Unilever ook dat het huidige sociaal plan onverkort van kracht blijft en dat iedereen die mee wil naar Wageningen ook mee kan. Op zich een nobel voornemen. De Unie vindt het echter erg merkwaardig en die niet rijmt met het aanbieden van een vrijwillige vertrekregeling.

Waarom nu? Verkapte reorganisatie?

Unilever stelt dit nu te willen doen, een jaar voordat het sociaal plan expireert om twee redenen: ten eerste om zekerheid te bieden aan de medewerkers die toch niet mee willen, maar op dit moment mee moeten omdat zij geen alternatief hebben. Ten tweede wil men zekerheid hebben over wie wel en wie niet mee gaat, omwille van de business continuïteit.

Al met al gaat hier om zo’n 130 rollen. Laat we zeggen 150 medewerkers. Desgevraagd geeft Unilever aan dat op 1 juli 2019 nog steeds 570 rollen actief zullen zijn in Wageningen en beschikbaar voor R&D medewerkers uit Vlaardingen. De (nabije) toekomst zal het leren. De Unie kan zich echter niet aan de stellige indruk onttrekken, dat hier sprake is van een verkapte reorganisatie, dan wel voorsorteren daarop.

Standpunt van De Unie

Het zal al duidelijk zijn dat De Unie deze move van Unilever merkwaardig vindt. Het wil er bij ons niet in dat een organisatie als Unilever de problematiek van medewerkers die niet mee willen of kunnen, dan wel niet geschikt te maken zijn voor de functies in Wageningen, vorig jaar mei, volledig ontkende. Unilever is door De Unie hiervoor meerdere malen gewaarschuwd. Verder is het onmiskenbaar zo, dat het nu willen aanbieden van de vertrekregeling in combinatie met andere uitspraken voor veel onrust en onzekerheid heeft gezorgd. Ook dit hebben wij Unilever nadrukkelijk kenbaar gemaakt. De Unie wenst duidelijkheid, zekerheid voor alle medewerkers. Zij die naar Wageningen willen, zij die dat niet willen/kunnen en zij die de boot dreigen te missen.

Hoe nu verder?

Het is onduidelijk welke maatregelen Unilever inhoudelijk gaat voorstellen.. In die zin kunnen wij niet beoordelen hoe wij nu verder moeten. Daarom hebben wij Unilever verzocht om schriftelijke voorstellen in te dienen, ruim vóór 2 juli 2018. Op die datum is het volgende overleg. Daarnaast zal de ondernemingsraad (OR) ook advies moeten uitbrengen over het voornemens van Unilever om vrijwillige vertrekregelingen aan te bieden.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via e-mail marco.vallebella@unie.nl.