De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Unilever cao-traject

Op 11 juni 2019 is het eerste overleg gepland, over de nieuw af te sluiten cao voor Unilever. In deze nieuwsbrief vertel ik over de veranderde wereld van Unilever en de kansen en bedreigingen die dit met zich mee brengt.

 

Haast geen productie meer: andere vorm van overleg? 

Kansen en risico’s.

Zoals bekend heeft Unilever inmiddels bijna geen productie meer in Nederland. Op het “Asterix dorpje” Hellendoorn na. Dit betekent dat het overleg en de positie van de vakbonden anders wordt. Dit biedt in ieder geval perspectief om de cao daar waar gewenst te gaan omvormen. Wellicht eenvoudiger en meer “bij de tijd” te maken. Het is nu eenmaal zo dat productiewerkzaamheden zich minder lenen voor andere vorm van werken dan dagdienstwerkzaamheden. Die kansen kunnen wij nu pakken, waarbij wat De Unie betreft er geen sprake kan zijn van verslechtering/versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket, maar wel meer ruimte voor eigen keuzes. Een aantal voorbeelden is terug te vinden in onze “Perspectiefnota 2019” die hier te lezen is. Opmerkingen en voorstellen zie ik heel graag tegemoet!

Naast kansen zie ik ook risico’s ontstaan. Zoals de Unie-leden weten is het al jaren zo dat het cao-overleg stroef en soms ronduit moeilijk loopt. De Unie heeft inmiddels richting de werkgever initiatieven ontplooit, met als doel te proberen makkelijker tot een resultaat/akkoord te komen. Dit laat onverlet dat als het traject onverhoopt weer stroef gaat lopen, wij dit jaar niet meer kunnen “leunen” op de stootkracht (lees: actie bereidheid) vanuit de fabrieken. Dit is misschien een ongemakkelijke boodschap, maar het is natuurlijk een feit dat in de afgelopen jaren, de (effectieve dreiging tot) acties vaak noodzakelijk is gebleken om Unilever in beweging te krijgen. Die tijd is nu voorbij. Wij zullen het moeten doen met de kracht van argumenten en met een door de medewerkers breed gedragen pakket aan arbeidsvoorwaarden, dat op veel steun kan rekenen.

Daarom is een bijdrage meer dan ooit noodzakelijk!

In het hierboven geschetste scenario is de bijdrage nu echt essentieel.

Bijdrage aan ideeën.

Bijdrage door middel van het actief verspreiden van onze brieven.

Bijdrage door middel van collega’s lid maken. De tijd dat de niet georganiseerden moeiteloos de vruchten kan plukken van de inzet van de vakbonden is bij Unilever voorbij! Meer leden, meer zichtbaarheid, meer “psychologische” druk op de werkgever is gewoon noodzaak.

Ik zoek zeker 1 of 2 leden die Theo Mulder en mij aan de cao-tafel willen vergezellen. Ik ben Theo zeer dankbaar dat hij voor deze keer nog mee wil doen. Maar het is natuurlijk vreemd dat slechts één lid (dat nota bene als WL 2 niet eens onder de cao valt) het belangrijk genoeg vindt dat De Unie aan de cao-tafel ondersteunt wordt. Zeker kijkend naar mijn verhaal over de gewijzigde positie van de vakbonden in het overleg, is het uitblijven van deelname van leden in de onderhandelingsdelegatie aan de cao-tafel een zwaktebod richting de werkgever. De gedachte dat men lidmaatschapsgeld betaalt en dat De Unie het even regelt berust niet op waarheid.

De Unie is een vereniging van en door leden.

Zonder leden en zonder een actieve rol van leden, komen wij nergens. 

Belangstelling om lid van de onderhandelingsdelegatie te worden, of contactpersoon op locatie? Neem dan contact met mij op. Ik kan uitleggen wat de verwachtingen zijn en laten weten dat het reuze meevalt. En zelfs dat het zeer interessant is, om een kijkje te nemen in de cao-keuken. Ook bij twijfel of een minder “zware” bijdrage leveren neem contact met mij op via e-mail marco.vallebella@unie.nl. Alle beetjes helpen! Samen komen we er.