De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Unilever: Cao-onderhandelingsresultaat bereikt en afronding VVR URDV

De afgelopen twee dagen hebben in het teken gestaan van de twee belangrijke onderwerpen. Op 12 november 2018 is er gelegenheid geweest voor de medewerkers van URVD die besloten hebben afscheid te nemen van Unilever in het kader van de VVR. Dinsdagavond (13 november 2018) heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao 2018-2019. We vragen de Unie-leden nadrukkelijk om hun stem hierover uit te brengen!

Onderhandelingsresultaat cao

Zoals bekend was een cao-resultaat nog heel ver weg. Toen wij dinsdagochtend aan het overleg begonnen, lagen de standpunten ver uit elkaar. Feitelijk bestond het bod van Unilever uit een loonsverhoging per 1 december 2018 van 1,6% en de toezegging over 20 banen voor uitzendkrachten in Hellendoorn. Plus nog wat minder belangrijke en kleinere issues.

Na een dag stevig onderhandelen, waarbij ook gezegd mag worden dat partijen dit constructief hebben aangepakt, is uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt, die wij positief aan onze leden voorleggen. Lees hier de complete inhoud van het resultaat.

De belangrijkste punten zijn:

 •  Looptijd:
  1 jaar, van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
 • Loonontwikkeling:
  2,5% per 1 oktober 2018
 • Partnerschapsverlof:
  10 dagen per 1 januari 2019. Nu waren het er nog twee en vanaf 1 januari 2019 wettelijk vijf. Wij zitten dus op het dubbele.
 • Banen in Hellendoorn:
  20 nieuwe Unilever contracten in Hellendoorn, waarvan minimaal 10 in vaste dienst.
 • Duurzame Inzetbaarheid:
  Binnen de werkgroep die van start is gegaan, met De Unie in de stuurgroep, zullen in ieder geval ook de onderwerpen die De Unie naar voren had gebracht in haar voorstellen worden meegenomen.

Stemmen

De Unie-leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om hun stem uit te brengen.

Afronding procedure VVR

Naar wat wij begrepen hebben is besloten dat alle aanmeldingen voor de VVR toegekend worden. De mensen die zich hadden aangemeld voor een vrijwillige vertrekregeling hebben een bevestiging ontvangen dat zij de vrijwillige vertrekregeling waarvoor zij zich hebben aangemeld toegekend krijgen. Ook de VP’s en directors zijn op de hoogte gebracht van de uitkomst van het proces.

Hiermee is het proces van inschrijven en toekennen van de vrijwillige vertrekregelingen afgerond. Wij realiseren ons dat het in vele gevallen sprake is geweest van moeilijke keuzes. Vanuit De Unie hebben wij alles gedaan wat in ons vermogen lag, om de best mogelijke randvoorwaarden te scheppen, om onze leden een bewuste keuze te laten maken. Maar het laat onverlet dat niet iedereen volledig gelukkig is met de keuze die hij/zij heeft moeten maken.

Persoonlijk wens ik al onze leden die gekozen hebben om URDV te verlaten het allerbeste toe. Vergeet niet dat De Unie ook bij vele andere bedrijven en sectoren aanwezig is en dat wij ook daar kunnen ondersteunen bij een eventuele en onverhoopte WW-situatie, maar ook bij een keuze voor een andere baan of zelfs bij de eerste stappen te zetten als zzp’er. Of als (vroeg)gepensioneerde.

Aan de leden die ervoor gekozen hebben om bij URDV te blijven wens ik een mooie toekomst toe binnen de nieuw te ”herbouwen” organisatie.

Aan alle leden bij URDV wens ik dat zij over een paar jaar tot de conclusie komen, nu de juiste keuze te hebben gemaakt.