De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Unaniem tegenstem op eindbod CED!

Op dinsdag 19 juni 2018 is de stemming voor het eindbod van CED met betrekking tot de cao gesloten.

Met alle stemmen die we binnen hebben gekregen, is er unaniem tegen het eindbod van de werkgever gestemd.

De Unie heeft ook veel reacties en opmerkingen ontvangen op het voorstel van de werkgever en zullen deze meenemen in het volgend overleg. Algehele strekking is dat medewerkers zich onvoldoende serieus genomen voelen door de werkgever met dit eindbod. Voor iedereen die van zich heeft laten horen, hartelijk dank voor de input en alternatieve voorstellen. Dit geeft veel informatie en voeding voor een volgend overleg.

We hebben de werkgever vandaag geïnformeerd dat er unaniem tegen is gestemd door de beide vakbonden die aan de cao-tafel zitten.

We verwachten een uitnodiging van de werkgever om het gesprek te heropenen.

We houden de Unie-leden op de hoogte.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via e-mail ton.van.eijden@unie.nl.