De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Uitvaartbranche: Cao 2020 – De eerste ronde

 

Per 1 januari 2020 zal de cao voor de Uitvaartbranche – zoals dat heet – expireren, eindigen.

 

 • Op vrijdag 11 oktober 2019 troffen werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar in Bunnik voor de eerste ronde in de onderhandelingen voor de cao voor volgend jaar. Partijen hebben aan elkaar de wederzijdse voorstellen voor de nieuwe cao gepresenteerd.
 • Vrijdag 22 november 2019 zal ronde II van de onderhandelingen plaatsvinden.

De voorstellen die ik heb ingediend zijn hier te lezen en de voorstellen van de werkgevers in de uitvaartbranche hier.

Na de eerste ronde moet ik tot mijn spijt constateren dat op de meeste van onze voorstellen negatief is gereageerd. Ook hebben we nog geen idee met hoeveel procent de lonen omhoog zouden kunnen.

Verder ontving ik de UitvaartBranchemonitor:

 • Feiten, cijfers en prognoses
 • Analyses en trends
 • Relevante (toekomstige) ontwikkelingen
 • Overzicht branche- en overkoepelende organisaties
 • Duiding (artikelen eerder gepubliceerd in Vakblad Uitvaart

Hoe komt het dat werkgevers niet positief reageren en waarom houdt men de hand op de knip?

Werkgevers houden de hand op de knip voor wat betreft de structurele loonsverhoging. Een gemiddelde leerling in de klas van “BV Nederland” moet 3,1% kunnen halen maar de werkgevers doen alsof ze een beneden gemiddelde leerling zijn. Ook op het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid stelt de uitvaartbranche zich niet voortvarend op.

Waarom durven werkgevers zich zo op te stellen?

Werkgevers misbruiken hun positie. En misbruiken het gegeven dat de organisatiegraad binnen de Uitvaartbranche relatief laag is. Men weet dat werknemersorganisaties als het eropaan komt geen vuist kunnen maken. Nu zitten we daar anno 2019 ook niet op te wachten, maar dan willen we wel serieus genomen worden. Werkgevers in de Uitvaartbranche nemen werknemersorganisaties dus niet serieus en zijn kennelijk alleen maar gevoelig voor spierballen in plaats van argumenten.

Aansluiting van werknemers bij werknemersorganisaties

Sinds het jaar 2000 lopen de ledentallen van werknemersorganisaties gestaag terug. Ondank dat werden er nog wel cao’s afgesloten, maar het gros van de werknemers was niet aangesloten. Ook in de Uitvaartbranche is de meerderheid geen lid meer van een werknemersorganisatie. Het wordt nu steeds duidelijker dat dat nadelen heeft:

 • Werkgevers schrikken er steeds minder voor terug verworvenheden ter discussie te stellen,
 • Heilige huisjes worden – zonder met de ogen te knipperen – door werkgevers gesloopt,
 • De klok wordt langzaam maar zeker teruggedraaid,
 • Arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen komen steeds openlijker als een sigaar uit eigen doos.
 • Ondernemersrisico’s wordt steeds sneller bij de werknemers gelegd.

Werknemers zijn uiteindelijk de grote verliezers.

Het is een sluipend proces. Het is dus zonder meer van belang dat de organisatiegraad (het aantal leden bij werknemersorganisaties) weer omhooggaat. Als het even kan bij De Unie!

Leden worden door De Unie regelmatig op de hoogte gehouden van vorderingen of dat er op korte termijn een nieuwe cao te verwachten is. Leden kunnen hun inbreng hebben bij het formuleren van de voorstellen. Leden spreken zich uiteindelijk uit over het bereikte resultaat. Daarnaast zijn de leden verzekerd van het behartigen van hun individuele belang. Een rechtsbijstandverzekering zorgt slechts alleen voor het laatste, maar praat niet mee over de cao (of over een sociaal plan)

Keuze

Lid worden van De Unie is een keuze. De Unie wil meer zijn dan een vakbond. Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden (als je in de Uitvaartbranche werkt). Middelbaar en hoger personeel kan vanouds bij De Unie terecht. Verder is iedereen welkom die zich kan vinden in onze manier van belangenbehartiging. Dat vereist echter dat werkgevers onze positie erkennen. Die positie wordt nu eenmaal serieuzer genomen naar mate het aantal leden groter is of de argumenten sterker zijn.

Contact

Voor vragen neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of  bel 06-5252 2067.