De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Uitslag stemming onderhandelingsresultaat NN

De stemming over het voorstel voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan is afgerond. De leden bij NN hebben in overgrote meerderheid tegen het onderhandelingsresultaat gestemd.

De leden met een Delta Lloyd contract zijn positiever. Een meerderheid kan instemmen met de nieuwe cao. Het nieuwe sociaal plan kan bij alle groepen leden op instemming rekenen.

Analyse van de stemming

Voor de NN-groep is de functie-indeling van grote invloed geweest. Veel leden geven aan dat NN niet heeft gehandeld volgens de kernwaarden Clear, Care en Commit.

Ook geven veel leden aan dat ze zich niet kunnen vinden in de pensioenafspraak. Het Nabestaanden Pensioen op risicobasis leidt tot veel weerstand, omdat leden het niet eens zijn met de verlaging van het pensioen.

Het derde punt dat veel weerstand oproept is het beëindigen van de VIC. De toeslag die hiervoor in de plaats wordt gesteld, wordt door veel leden als onvoldoende ervaren. Er zijn meer redenen waarom leden hebben tegengestemd. Maar deze worden minder algemeen gedeeld.

Voor de ex-Delta Lloyd medewerkers valt het voorstel beter uit. Onder hen zou een meerderheid bereid zijn het voorstel als cao te accepteren. De voorstemmers geven aan de collectieve salarisverhogingen aantrekkelijk te vinden.

De tegenstemmers zijn voornamelijk degenen die bovenschalig zijn geworden. Zij wijzen erop dat bij Delta Lloyd bovenschaligheid geen financiële gevolgen had en nu bij NN wel.

Standpunt van De Unie

De Unie heeft van het begin af aan het standpunt ingenomen dat wij alleen een cao kunnen overeenkomen als beide groepen leden akkoord zijn. Dit is helaas niet het geval. Op maandag 28 januari 2019 heeft De Unie de werkgever medegedeeld dat het voorstel afgewezen is door de leden. Wij hebben verzocht het cao-overleg te hervatten. De uitslag bij de andere vakorganisaties is vergelijkbaar.

Functie-plotting

De Unie heeft al in een eerder stadium aandacht gevraagd voor de gevolgen van de functie-plotting. De Unie wil een nieuwe paritaire bezwaar- en beroepsprocedure. Wij vinden dat iedereen het recht moet hebben om de juistheid van de functiebeschrijving en de functie-plotting te controleren. We hebben ervaren dat de omvang van de bovenschaligheid enorm veel invloed heeft op de cao-onderhandelingen. Maar ook op de beoordeling van het resultaat van de onderhandelingen.

Hoe gaat het verder?

  • De werkgever heeft aangegeven met vakorganisaties te willen spreken over het resultaat en de oorzaken van de uitslag.
  • Op 31 januari 2019 evalueren cao-partijen de uitslag van de stemming.
  • De werkgever heeft nog geen standpunt bepaald over nieuwe onderhandelingen.

Wat doet De Unie?

  • Inzet van De Unie is om met NN opnieuw cao-onderhandelingen te voeren.
  • Op 8 februari 2019 vergaderen de kaderleden van De Unie over de inzet voor de onderhandelingen.
  • We organiseren inspraak van de leden om de nieuwe onderhandelingsinzet vast te stellen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via e-mail. Mail naar inge.de.vries@unie.nl of Harma.Pethke@unie.nl