De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Uitslag stemming eindbod cao Contractcatering

In deze ledenbrief gaan we in op de stemming van de Unie-leden over het eindbod, de positie van De Unie bij acties en het vervolg van het onderhandelingsproces.

 

Stemming eindbod

In juni hebben we een eindbod gekregen van werkgevers voor een nieuwe cao Contractcatering. Wij hebben dit eindbod ter stemming aan de Unie-leden voorgelegd. De Unie-leden hebben het eindbod met een minimale meerderheid verworpen. Redenen voor de tegenstem waren het late moment van de structurele loonsverhoging, de hoogte van de loonsverhoging en de éénmalige uitkering bij de inflight catering (KCS).

Beter bod

De Unie roept de werkgevers op om het formele overleg met de drie vakorganisaties te hervatten en ons een beter bod te doen. Een aanbod dat ook rekening houdt met de punten van de Unie-leden.

Unie-leden en acties

De onvrede over het verloop van de onderhandelingen heeft bij KCS tot acties geleid. Daar kan je als Unie-lid mee te maken krijgen. Aangezien De Unie geen ultimatum heeft gesteld, is het aan Unie-leden zelf om daar in hun vrije tijd al dan niet bij aanwezig te zijn. Zijn er vragen over, neem dan even contact met mij op.

Contact

Zijn er nog vragen stuur mij dan een e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel
06-5252 2074.