De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Tuinzaadbedrijven: stemming eindbod cao

Op 12 maart 2018 hebben De Unie en haar collega-bonden verder onderhandeld over de nieuwe cao. Er was nu wat meer beweging merkbaar bij de werkgeversdelegatie. Toch hebben we geen onderhandelingsresultaat bereikt. We hebben op bijna alle punten wel een akkoord bereikt. Maar niet over de structurele loonsverhoging. De Unie en haar collega-bonden vinden het bod van de werkgevers net niet goed genoeg.

Het eindbod

Lees hier het eindbod van de werkgeversdelegatie. De hoofdpunten uit dit eindbod zijn samengevat:

Looptijd cao: 01-01-2018 t/m 31-12-2019

  • Structurele salarisverhogingen:
    Per 01-04-2018 2,5%.
    Per 01-01-2019 2%.
  • Voor werkgevers die een openschalensystematiek hanteren: bij goed functioneren is de minimale verhoging van het salaris van de werknemer 1,75% tot hooguit het maximum van de salarisschaal die voor de werknemer geldt.
  • De cao-partijen zetten in op de reparatie van de hoogte en de duur van het 3e WW-jaar. Op 15 maart 2018 is daartoe de aanvraag ingediend bij de stichting PAWW. Hiermee geven de cao-partijen uitvoering aan de afspraak die daarover in de vorige cao is gemaakt.
  • De arbeidstijd inclusief overwerk per week is naar beneden bijgesteld tot maximaal 50 uur per week.
  • Werknemers van 65 jaar en ouder krijgen een extra verlofdag.
  • De werknemer die zorgverlof opneemt op basis van de Wet Arbeid en Zorg houdt recht op 85% (in plaats van 70%) van het loon.

Stemming over het eindbod!

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het eindbod voor de Tuinzaadbedrijven.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.