De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Tuinzaadbedrijven: Onderzoek naar je eigen duurzame inzetbaarheid gaat van start!

In de eerste week van december 2018 ontvangen de leden een digitale uitnodiging om een enquête in te vullen. Het gaat om het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid dat De Unie en haar collega-vakbonden in de cao hebben afgesproken. In onderstaande tekst licht ik toe wat het onderzoek inhoudt en waarom we het doen.

Het hoe en waarom van het onderzoek

De Unie en haar collega-vakbonden hebben tijdens de cao-onderhandelingen het onderzoek voorgesteld als een soort tussenfase in de discussie over een 80-90-100-regeling (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). Die regeling is er namelijk nog niet in onze sector.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stigas. Stigas is in de Agrarische Sector het kennisinstituut en de Arbo-dienstverlener, die ondernemers en werknemers helpt om gezond, veilig en duurzaam te werken. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het brancheplan Duurzame Inzetbaarheid. In dat plan staan verschillende maatregelen die als doel hebben de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in onze sector te bevorderen. We gaan hier de komende periode mee aan de slag.

Voor nu willen wij weten hoe de leden en de medewerkers zelf naar hun eigen duurzame inzetbaarheid kijken. Daarnaast willen wij weten wat er nodig is om op een gezonde en vitale manier je pensioengerechtigde leeftijd te halen. We roepen de leden daarom op om de enquête in te vullen. Dat helpt De Unie om beter de gesprekken over duurzame inzetbaarheid met werkgevers te voeren.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief ? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.