- De Unie - https://www.unie.nl -

Triodos: Sociaal plan verslag 17 juni 2022

De Unie is ingegaan op het verzoek van Triodos om te onderhandelen over een sociaal plan. Op 7 en 16 juni 2022 hebben we overleg gevoerd over de inhoud van het sociaal plan, op basis van voorstellen van de werkgever.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Overleg

Het overleg wordt serieus en constructief gevoerd. Triodos is bereid te luisteren naar de argumenten van De Unie, waardoor we elkaar op een aantal onderwerpen hebben kunnen vinden.

Sociaal plan

In het sociaal plan worden afspraken gemaakt over uiteenlopende onderwerpen. Enkele voorbeelden:

Vervolgoverleg

We zijn al goed op weg om een sociaal plan af te kunnen spreken. Het volgende overleg is op donderdag 23 juni 2022. De bedoeling is om op deze dag overeenstemming te bereiken over de laatste punten. Met name de hoogte van de beëindigingsvergoeding en de periode van vrijstelling van werk zijn op deze dag belangrijke onderwerpen.

Leden bepalen

Als we er op 23 juni 2022 in slagen om overeenstemming te bereiken met Triodos zal De Unie het concept-sociaal plan aan de leden toelichten. Vervolgens zal ik, Inge de Vries (belangenbehartiger) de leden vragen om hun stem uit te brengen. De leden bepalen uiteindelijk of het sociaal plan tot stand komt. Heb je collega’s die nog geen lid zijn van De Unie. Je kunt dit bericht uiteraard met hen delen.

Contact

Het je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via telefoonnummer: 06-5252 2091.