De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Terugkoppeling uit de 3e onderhandelingsronde cao NXP

Op donderdag 11 oktober 2018 hebben De Unie en NXP voor de derde keer overleg gehad voor een nieuwe cao. De huidige cao is afgelopen op 1 oktober 2018. De Unie heeft laten weten niets te voelen voor al de verslechteringen die NXP wil. NXP ziet het als een broodnodige modernisering van arbeidsvoorwaarden en biedt materieel vooralsnog 0 euro.

De ‘modernisering’ van NXP gaat onder andere over meer pensioenpremie voor werknemers, forse verhoging van leeftijdsgrenzen voor overwerk en betaald verzuim voorafgaand aan pensioen, verlaging van toeslagen voor het werken in de weekenden, ruimere toepassing arbeidstijdenwet en afschaffing van aanvullende beloning tijdens het 3e ziektejaar. NXP ziet de loonsverhoging alleen in combinatie met verhoging van het werknemersdeel van de pensioenpremie en wijziging van de bonuspercentages. NXP wil de bonus voor de vakgroepen  t/m 45 inruilen tegen 1% salarisvermindering en blijft vasthouden aan 12% voor de vakgroep 80 (G6), vakgroep 90 (G7) wil NXP uit de cao halen. Voor alle mensen exclusief G6 wil NXP dan naar een vast bonuspercentage van 5% gaan, ook weer met extra inruil uit het salaris voor de vakgroepen t/m 45.

NXP wil geen aantrekkelijke regeling voor korter werken door ouderen vanaf 60 jaar, waardoor ruimte ontstaat voor jongeren terwijl ouderen hierdoor duurzaam kunnen doorwerken tot aan hun (veel latere) pensioen. NXP wil ook geen persoonlijk budget waarmee elke werknemer zelf kan bepalen welke scholing/training er wordt gevolgd. Kortom, het concrete aanbod van NXP is thans 0 euro exclusief allerlei verslechteringen die NXP noodzakelijk vindt.

Naast de cao wil NXP ook het sociaal plan aanpassen met een verslechtering: een maximale ontslagvergoeding van bruto € 200.000,-. Vooral werknemers met een hoger inkomen en een langer dienstverband worden daardoor gedupeerd.

Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor een vierde overlegronde op 1 november 2018. Een reactie geven op deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar suat.koetloe@unie.nl.

Tot zover deze berichtgeving.