De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Technische groothandel, voorzichtige gesprekken

Afgelopen maandag is er toch weer een overleg met de WTG geweest over de cao. Het was vooral een hernieuwd verkennend gesprek. Bij dit overleg waren naast de WTG ook CNV en de AVV aanwezig.

Het was een constructief overleg, maar vooralsnog niet meer dan dat. Toch zijn we blij dat er ruimte gevonden is om het gesprek weer aan te gaan. De WTG heeft na overleg met een aantal van haar leden de conclusie getrokken dat hun voorstellen misschien wel een beetje te veel van het goede waren. Wij hebben als De Unie nogmaals aangegeven dat we best mee willen denken over aanpassingen, maar dat het niet ten koste moet gaan van de werknemers binnen de sector. We hebben eerst en vooral gesproken over de aanpassing van het dagvenster en de toeslagen en de wensen van beide kanten. Tot afspraken zijn we niet gekomen. Wij hebben wel de indruk dat er beweging is aan de kant van de WTG. Dat was al meer dan verwacht.

Op basis hiervan is er besloten dat we volgende week verder gaan verkennen of we tot afspraken kunnen komen.  Garanties zijn er zeker niet te geven, maar we blijven positief gestemd over de uitkomsten. We houden de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact met de belangenbehartiger, Gerard van der Lit, via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.