De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Technische Groothandel: Voortgang cao-onderhandelingen

Om te werken in deze mooie sector, de Technische Groothandel. Een grote sector met meer dan 40.000 werknemers die toch niet vaak in het nieuws komt. Maar het is wel een sector waar men wel trots op kan zijn. Dagelijks worden er heel veel producten verhandeld waar Nederland op kan bouwen. Een sector waar iedereen veel arbeidsvreugde uit kan halen. De Unie wil juist de arbeidsvreugde zo veel mogelijk verhogen. Daar gaan we vooral op inzetten.

De meest voor de hand liggende manier is een goede cao die de mogelijkheid biedt om de persoonlijke arbeidsvreugde te vergroten. Hoe, is per persoon anders. De Unie wil met  de werkgeversorganisatie de WTG, afspraken maken om hier invulling aan te geven. Helaas lopen er nog veel beren op de weg. Zie ook hier onze vlog #arbeidsvreugde.

De cao loopt 31 december 2018 af en zal vernieuwd moeten worden. Een stilzwijgende verlenging is niet meer aan de orde omdat de FNV de cao formeel opgezegd heeft. De Unie heeft dit bewust niet gedaan. Wij willen in een goed gesprek met de WTG gewoon tot een nieuwe cao komen. Hoe lastig dit ook vaak is in deze sector omdat we met vele sub-sectoren te maken hebben. Ook de verschillen tussen grote en kleine bedrijven maken het er niet makkelijker op.

Eigenlijk zouden we nu al met elkaar in gesprek moeten zijn over de cao. Het lukt helaas niet om een afspraak te maken op basis van een gemeenschappelijke agenda. In de vorige cao hadden we afgesproken een rapport op te laten stellen over de sector. De WTG wilde heel graag de werktijden verruimen, maar de toeslagen verminderen. Dit zou nodig zijn was de reactie. Vandaar het onderzoek door een onafhankelijk bureau. Er ligt wel een conceptrapport, maar deze roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Een van de thema’s is de verdere robotisering en automatisering van de sector. Deze documentaire geeft een goed beeld over de hoeveelheid banen die ook in de Technische Groothandel verloren gaan. Vooral de banen van de oudere werknemer in de sector. Daarom willen we de werknemers in de Technische Groothandel vragen of ze het derde jaar WW bij willen verzekeren. Kijk hier voor meer informatie over deze reparatie van de WW.  Daar moet de WTG ook aan mee willen werken. Laat daar nu het probleem zitten. De WTG wil dit niet. Dat maakt het voor veel werknemers onzeker en dat leidt weer tot minder arbeidsvreugde.

Momenteel zitten we in een patstelling dus. De Unie laat het er niet bij zitten. We gaan er alles aan doen om iedereen die het wil weer aan tafel te krijgen, eventueel met een externe bemiddelaar. De Unie wil werk maken van de arbeidsvreugde en zijn daar iedere dag net als jij keihard aan het werk om dat te bereiken. Hou vooral onze site en vlogs in de gaten.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl.