De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Technische Groothandel: Eindelijk een cao resultaat

Vandaag, 5 februari 2020, heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Technische Groothandel.

Het heeft ruim 14 maanden en heel veel overleggen gekost, maar we hebben een resultaat.

De looptijd van de nieuwe cao is tot 30 september 2022 en kent een totale loonstijging van 11%. Verder hebben we alle door de WTG voorgestelde verslechteringen van tafel kunnen krijgen. Het akkoord en de teksten moeten nog nader uitgewerkt worden.

In de komende dagen zal de tekst van het akkoord beschikbaar komen. We zullen de Unie-leden hierover informeren zodat zij kunnen stemmen. Ditzelfde akkoord zal overigens ook nog door de WTG-leden goedgekeurd moeten worden. Er is dus nog geen definitief akkoord, maar De Unie is hoopvol gestemd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.