De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Technische Groothandel: cao schiet maar niet op

Het schiet maar niet op met de cao Technische Groothandel. Sterker nog, sinds 1 januari 2019 is er helemaal geen cao meer. De FNV heeft de cao opgezegd en daarmee is er geen cao meer. Dit is zeer tegen onze wil in gebeurd, maar als één partij de cao opzegt, is de cao voor alle partijen opgezegd. Voor de huidige werknemers vallen de gevolgen nog mee. Iedereen behoudt alle rechten en plichten van de huidige cao. Nieuwe werknemers kunnen echter tegen andere (slechtere) voorwaarden aangenomen worden.

Wat wil De Unie?

Over en weer zijn er voorstellenbrieven gestuurd. Onze inzet is inmiddels bekend. 4% loonsverhoging, goede afspraken over duurzame inzetbaarheid zoals een 80-90-100 regeling en afspraken maken over het terugdringen van de werkdruk. Daar hebben we de Unie-leden eerder over geïnformeerd.

Wat wil de WTG?

De werkgevers (WTG) willen de dagspiegel, de uren waarbinnen medewerkers zonder toeslagen kunnen werken, verruimen naar maar liefst van 5.00 tot 23.00 uur, zonder compensatie. Dit in het kader van modernisering van de cao. Verder willen ze de ouderendagen afschaffen en daar zou iedereen ongeacht leeftijd dan 1% compensatie voor terug krijgen. Dit is alleen te gebruiken voor duurzame inzetbaarheid, zeg maar opleidingen. Het is ook nog alleen in dat jaar te besteden. Dit zijn wat de WTG betreft de belangrijkste thema’s.

Waar staan we nu?

De WTG houdt vast aan hun standpunten zoals hierboven beschreven. Wij zoeken naar openingen waarbij niemand er onder de streep op achteruit gaat. Zeker waar het de verruiming van de dagspiegel betreft.

Het lijkt erop dat we op een rotonde terecht gekomen zijn, waarbij niemand weet welke afslag we moeten/kunnen nemen. Op hoofdlijnen zijn er 4 afslagen te nemen;

  1. We gaan voor de huidige cao met alleen een loonsverhoging. Voor de WTG een onbegaanbare afslag.
  2. We gaan samen in gesprek over de verruiming van de dagspiegel zonder compensatie, het afschaffen van de seniorendagen en het loon op basis van de WTG voorstellen. Dit is voor ons als De Unie geen begaanbare weg, omdat daar geen draagvlak bij de leden voor is.
  3. We gaan gezamenlijk het goede gesprek aan, waarbij we verder gaan kijken dan de voorstellen van de WTG en onze eigen voorstellen. De cao dus echt moderniseren waarbij we ook (en vooral) tegemoet kunnen komen aan de wensen van de huidige werknemer.
  4. Of als allerlaatste optie, we nemen de afslag waar we vandaan komen en hebben helemaal geen cao meer. Dit is wat De Unie betreft ook geen wenselijke situatie.

Voor alle duidelijkheid, De Unie gaat uitdrukkelijk voor optie 3, het gesprek aangaan en tot oplossingen (een nieuwe cao) komen. Maar daar hebben we ook de WTG en het liefst de andere vakbonden wel bij nodig. Onderstaand gaan we hier nader op in.

Waar zit nu echt het probleem?

Dit is een lastige. De WTG geeft aan dat om te kunnen blijven concurreren met de internetverkooporganisaties zoals Coolblue en Bol.com de dagspiegel heel ver opgerekt moet worden zonder toeslagen, want die zouden die andere internetbedrijven ook niet betalen. (Overigens worden daar ook echt wel toeslagen betaald.) Dan zouden de problemen voor de hele sector ineens opgelost zijn. De vraag is; is dit wel zo? Volgens mij niet. De internetverkopers doen heel veel volledig geautomatiseerd, van orderintake tot en met het orders picken. Het schuiven van dozen is dus volledig geautomatiseerd. Daar komt bijna geen mens meer aan te pas. Daar zit het verdienmodel van de internetwinkels. De grootste kostenpost is vaak het personeel. Daar willen een aantal Technische Groothandels ook graag naar toe, het reduceren van de personeelskosten. Om dit te kunnen doen, zijn grote investeringen nodig en dat geld is er onvoldoende om die investering te doen. De marge/winst moet dus vergroot worden.

Een andere kijk op de werkelijkheid

Automatisering en robotisering is dus het doel om de kosten te drukken en daarmee de winstgevendheid te vergroten. Daar zijn ook mensen voor nodig, maar wel met andere kennis en vaardigheden. Door nu de dagspiegel te verruimen zonder toeslagen te betalen, worden de winsten groter. Die kunnen dan weer gebruikt worden om te investeren in vergaande automatisering, met als gevolg het verdwijnen van veel van de huidige arbeidsplaatsen. Kortom, door de toeslagen in te leveren, ga je als werknemer je eigen ontslag betalen. Dit betreft echt niet alleen de magazijnmedewerker, ook op de afdelingen inkoop, verkoop en administratie zal dit gebeuren. Tegenhouden van de automatisering gaat niet lukken, dat beseffen we ons terdege, maar het is wel de vraag of de werknemer dit moet gaan financieren. Wat De Unie betreft gaan we dit niet op deze wijze doen.

Wat kunnen we dan wel doen?

Zorgen dat de medewerkers een goed arbeidsmarktperspectief behouden. Dat vraagt ook iets van jou in de vorm van ontwikkeling en opleiding, met een ingewikkeld begrip: duurzame inzetbaarheid! Daar heb je wel middelen voor nodig zoals tijd, geld en energie. Ons voorstel is dan ook te komen tot een moderne cao waarbij de winsten ook geïnvesteerd worden in de werknemers, zodat deze werknemers in zichzelf kunnen investeren. Hoe we dat exact gaan doen is nog niet geheel duidelijk. Dat gaan we in de kadergroep bespreken. Daar kunnen we input van de Unie-leden overigens heel goed bij gebruiken. De Unie-leden weten als geen ander wat wel en niet gewenst is om in de cao af te gaan spreken. We kunnen nog aanvulling in de kadergroep gebruiken. Peter, één van onze kaderleden zegt hierover: “Het is machtig interessant om een bijdrage te leveren aan onze cao. En het brengt je dus ook iets in je persoonlijke ontwikkeling”. Vergaderen doen we overigens alleen als het nodig is. Meestal aansluitend aan werktijd met een hapje en je reiskosten worden vergoed. Heb je interesse, laat het even weten!

Hoe nu verder?

Wat De Unie betreft hebben we het nu onderhand wel lang genoeg gehad over het proces en het uitwisselen van standpunten. De Unie gaat we het nu vooral over de inhoud hebben. Er zal nu echt gekozen moeten worden welke afslag we gaan nemen op de rotonde. Rondjes blijven rijden is geen optie meer. Dit zal allemaal niet bij gaan dragen aan het vergroten van de arbeidsvreugde en dat is uiteindelijk wel waar we het allemaal voor doen!

We zijn druk bezig een overleg te plannen, maar gezien de vakanties zal dit waarschijnlijk pas in september 2019 plaats gaan vinden. We houden de Unie-leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen, ik hoor het heel graag via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.