De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Technische Groothandel: Cao-overleg weer afgebroken, voorlopig

We zijn druk bezig om een goede cao voor de medewerkers af te sluiten binnen de Technische Groothandel. Na heel veel overleggen, vooral informeel, zijn we tot de conclusie gekomen dat we er voorlopig nog niet uit gaan komen. Graag had ik, belangenbehartiger Gerard van der Lit,  de leden zo voor de feestdagen een feestelijkere boodschap kunnen brengen.

Wat is er aan de hand?

De leden hebben onze cao-voorstellenbrief gezien. Deze is hier terug te lezen. Heel erg spannend waren deze voorstellen niet. We hadden dan verwacht er met de WTG op een goede manier uit te komen. De WTG had ook een cao-voorstellenbrief ingediend. Deze is ook bij leden bekend. Heel veel verslechteringen. Vooral het verruimen van de dagspiegel zodat je tot 22.00 uur en op de zaterdag zonder toeslagen zou moeten kunnen werken. Dit is namelijk volgens de WTG heel modern. Overigens, die verruiming van de dagspiegel gaat dan wel gelden voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld de verkoop binnendienst, ICT, de leidinggevenden en noem maar op. Dit even om de gevolgen van die verruiming aan te geven.

Ook wilde ze de ouderendagen afschaffen. Daar zou de medewerker dan een zogenaamd 1% duurzaam inzetbaarheidstegoed voor krijgen van het salaris. Die moet de medewerker dan wel in dat jaar gebruiken anders valt dat geld gewoon weg. Een echt goed argument anders dan een kostenbesparing had de WTG hier niet voor. Overigens is het nog steeds erg onduidelijk wat nu onder duurzame inzetbaarheid verstaan zou moeten worden.

De Unie heeft steeds weer aangegeven dat de werknemer in de Technische Groothandel er per persoon op pakketniveau niet op achteruit mag gaan. Zo’n vetpot is het niveau van de cao nu ook weer niet. Dit naast een fatsoenlijke loonsverhoging uiteraard.

Uiteindelijk hebben we na meerdere informele overleggen maar eens gevraagd om een formeel overleg waarbij de WTG ook met een echte cao-voorstellenbrief moest komen. Wij, De Unie gingen ervan uit dat onze boodschap nu wel duidelijk over gekomen zou zijn.

Eindelijk onderhandelen

Deze week was het dan eindelijk zover. We hebben inderdaad een voorstellenbrief van de WTG ontvangen, zie hier, en hier dus formeel over gesproken. Je leest het goed, gesproken en uiteindelijk niet onderhandeld. De WTG was niet bereid de voorstellen zo aan te passen dat ze tegemoet zouden komen aan de voorwaarden van De Unie. Namelijk dat niemand er op pakketniveau op achteruit zou gaan. Uit de voorstellenbrief en hun opstelling tijdens het overleg kregen we niet de indruk dat de WTG nu echt snapt waar de werknemers nu echt behoefte aan hebben. We hebben gevraagd of het nu een voorstellenbrief is waar we over kunnen onderhandelen om tot een cao-akkoord te komen. Het antwoord was dat er nog wel een beetje herverdeeld kon worden, maar dit het wel zo’n beetje was wat niveau betreft. Na heel veel heen en weer gepraat, schorsingen en uitleggen was de uitkomst dat we er gewoon niet uit gaan komen. Op dat moment konden we niet anders doen dan aangeven dat verder overleg op basis van bovenstaande niet zinvol is.

Hoe nu verder?

De WTG wil in januari volgend jaar met de AVV om de tafel zitten om te kijken of zij er samen nog uit kunnen komen. Blijkbaar ziet de WTG toch nog meer ruimte dan ze nu aangegeven hebben, bijzonder. Wij, De Unie en onze kadergroep zijn niet erg gerust op een goede uitkomst van dat overleg. Mede op basis hiervan hebben wij aan de WTG aangegeven dat als er een vervolgoverleg gaat komen wij dan wel aan willen schuiven. De WTG heeft gezegd dit te doen.

Wij hopen dat de WTG onder de kerstboom nog eens na gaat denken over de toekomst van de Technische Groothandel hun werknemers en de cao. Willen ze nu echt het afvoerputje zoeken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden? Op korte termijn zal het ze best wel iets opleveren financieel. Op iets langere termijn zullen ze waarschijnlijk de zure vruchten gaan plukken omdat de juiste mensen hun arbeidzame leven ergens anders zullen gaan vervolgen. Maar ja, dan is het waarschijnlijk al te laat. De Unie zal er in ieder geval op alle mogelijke manieren aan gaan werken om dit te voorkomen en houden de leden op de hoogte.