De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Technische Groothandel: cao-onderhandelingen partijen nog ver uit elkaar

De laatste keer dat we iets te melden hadden, is al weer enige tijd geleden. In die tussentijd is er al wel veel gebeurd. Echter geen zaken die de arbeidsvreugde zou kunnen verhogen. Uiteindelijk zou dit wel het doel moeten zijn van deze cao-onderhandelingen. Onderstaand de huidige stand van zaken waarbij wij nog altijd positief gestemd zijn over een goede afloop, maar daar hebben we dan wel de werkgevers (WTG) bij nodig. Die zijn nog niet zo ver. De WTG had mondeling al wel een aantal voorstellen gedaan, maar waren nog niet echt duidelijk. Daarop hebben we de WTG gevraagd om een duidelijke voorstellenbrief van hun kant. Die hebben we gekregen. Lees hier de voorstellenbrief van de WTG, die wij als De Unie in ieder geval niet als een bijdrage aan de arbeidsvreugde konden bestempelen. Overigens toen nog zonder een loonbod. Eigenlijk alleen maar verslechteringen voor de huidige werknemer dus.

Waar staan we nu?

We hebben onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider een aantal overleggen met de WTG gehad. Daar hebben we vooral over de uitkomsten van de werkgroepen gesproken en een onderhandelingsagenda vastgesteld. Er is afgesproken om het vooral over de volgende punten te gaan hebben bij de cao-onderhandelingen: Verruiming van de dagspiegel, duurzame inzetbaarheid, pensioenen en de functiegroepen en het loongebouw.

  • Het aanpassen van de dagspiegel en flexibiliteit, de (openings)tijden waarin er zonder toeslagen gewerkt kan worden. Kortom, de werkgevers willen de tijd dat er gewerkt wordt zonder toeslagen verruimen naar van 6.00 tot 22.00 uur. We kunnen begrip opbrengen voor het feit dat de economie veranderd is, maar het sociale leven is nog niet zo ver. Daar moet dan wel ook echt iets tegenover staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 4-daagse werkweek in welke vorm dan ook. Daarbij wordt er steeds vaker en steeds meer (verplicht) overgewerkt. Wat De Unie betreft slaat de flexibiliteit wel een beetje door. Om hier toch een drempeltje voor op te werpen zou de overwerktoeslag buiten het huidige werkvenster verhoogd worden naar bijvoorbeeld 75%. Maar zo ver zijn we allemaal nog niet.
  • De functiegroepen en loonschalen aanpassen. Hierover zijn we in gesprek om gedurende de looptijd van deze cao dit verder uit te gaan werken.
  • Duurzame inzetbaarheid in de ruimste zin van het woord. De WTG wil hier zogenaamde D.I. ambassadeurs voor in gaan zetten. Dit juichen we van harte toe, maar onduidelijk is nog wie dat gaat betalen, de SIDTG of het FKB. De WTG wil dit volledig ten laste gaan leggen van de stichting duurzame inzetbaarheid van de Technische Groothandel. Dit geld is volledig opgebracht door de werknemers en moet wat ons betreft ook volledig ten goede komen aan de werknemer. Hier zijn we ook nog niet uit. Verder willen ze de leeftijdsdagen per direct afschaffen. Als compensatie is de WTG bereid na te denken over een compensatie voor iedereen van 1% van het salaris, alleen te gebruiken voor duurzame inzetbaarheid. Overigens moet het ieder jaar wel opgenomen worden en mag niet gebruikt worden voor vrije dagen. De Unie zou liever een veel breder pakket zien. Bekijk hier ook onze voorstellenbrief. Hier zijn we dus ook nog niet uit.
  • Over het thema pensioenen hebben we afgesproken het tijdens de looptijd van de nieuwe cao te gaan hebben. Er is op dit moment nog te veel onduidelijkheid. Zeker met het nieuwe pensioenstelsel dat voorligt.
  • Loon en looptijd. Tijdens het laatste overleg kwam er onder druk van ons een loonbod op tafel. Te weten: 3% op 1 oktober 2019 (sommige bedrijven kregen in april al 1,5% uitgekeerd en dat percentage zal dan deel uitmaken van het totaal van 3%), 2,5% over het jaar 2020 en 2% over het jaar 2021. Wat ons betreft gezien onze inzet een te mager bod, zeker gezien de verslechteringen die de WTG als voorwaarde gesteld heeft om dit loonbod uit te gaan voeren.

Hoe nu verder?

Tja, de WTG wilde eigenlijk al het overleg beëindigen, maar hebben besloten dit eerst aan hun leden voor te gaan leggen. In principe hebben we een nieuwe datum staan op 1 juli 2019. We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van die ledenvergadering en of de afspraak van 1 juli doorgang zal vinden. Daarna zullen we de Unie-leden informeren over de stand van zaken. Het is wederom een zeer moeizaam proces waarbij ik persoonlijk steeds openingen biedt en vooral het gesprek wil voeren om tot een werkbare oplossing te komen waar voor iedereen een winstpunt moet zitten. Daar ga ik mee door, maar niet ten koste van de arbeidsvreugde.

Overigens

Na afloop ben ik maar even met mijn pet bij de onderhandelingsdelegatie van de WTG langs gegaan om toch nog wat voor de werknemer binnen de Technische Groothandel binnen te halen. Het resultaat was dat ik uiteindelijk zelfs zonder pet naar huis moest gaan. Zelfs die hebben ze me afgenomen. Ik hoop niet dat dit tekenend is voor het eindresultaat van de cao-onderhandelingen.

Vragen of opmerkingen

Het is een summier verslag met heel veel open eindjes waarbij ik vooral heb willen schetsen hoe ver we nog uit elkaar liggen. Zijn er vragen, opmerkingen of tips, mail mij gerust via gerard.van.der.lit@unie.nl. Misschien is het nu tijd om een collega ook eens te informeren. Het gaat overigens nu al lang niet meer over alleen de logistieke afdeling. De voorstellen van de WTG gaat echt iedereen raken. Geef een mening en wordt lid! Lid worden is namelijk heel makkelijk via www.unie.nl/word-lid. Praat als lid gelijk mee en beslis vooral ook mee!