De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Tata Steel: De Unie en acties

De Unie-leden van Tata Steel Sociale Eenheid IJmuiden, die op 11 juni 2020 bijeen waren in een vergadering, hebben, in de huidige roerige tijd, een krachtig signaal gegeven richting de Europese en Nederlandse directies van Tata Steel. 90% van de aanwezige leden stemde voor acties om de eisen van de gezamenlijke bonden kracht bij te zetten. Aangezien het aantal aanwezige leden niet de vereiste statutaire drempel haalde (namelijk een kwart van de leden), is er evenwel geen grond voor De Unie om onder De Unie-vlag acties bij Tata Steel in IJmuiden te voeren.

Om toch tegemoet te komen aan de gevoelens van de leden, en de inhoud van onze gezamenlijke eisen kracht bij te zetten, zullen wij solidair zijn met de acties van de collega-vakbonden. Daartoe zullen wij de leden die op individuele basis besluiten om mee te doen aan de acties een vergoeding geven wanneer er door Tata Steel daadwerkelijk op hun salaris wordt gekort.

Zoals altijd in situaties van acties, peilt De Unie met enige regelmaat de actiebereidheid onder de leden. Om die reden organiseren wij volgende week weer een ¾-vergadering. Deze vergadering vindt op vrijdag 19 juni 2020 plaats van 13.00 uur tot 14.00 uur. Een definitieve uitnodiging, met meer informatie, volgt begin volgende week. Laten we er samen voor zorgen dat op dat moment in ieder geval wel een kwart van de leden aanwezig is. Dat zijn we aan onszelf, onze collega’s en Tata Steel verplicht. Als er ooit een moment is om samen voor je eigen belang op te komen dan is dat nu. En denk niet dat doet mijn collega wel. Nee, we vragen het aan de medewerkers. Ik reken op jullie komst en kom naar onze digitale meeting. Zet daarom vrijdag 19 juni 2020 van 13.00 tot 14.00 uur alvast in je agenda.

Als laatste ontvang je hierbij ook de briefwisseling tussen De Unie en Tata Steel van afgelopen week. Hier kun je de brief van De Unie lezen en hier de reactie daarop van Tata Steel.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Gertjan Tommel via gertjan.tommel@unie.nl of bel 06-5252 2034.

 

Afdrukken