De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sweco: Uitkomst onderhandelingen 2018/2019 en uitslag ledenraadpleging derde WW/WGA-jaar

De uitkomst van langdurige onderhandelingen

In de afgelopen maanden was er langdurig overleg tussen Sweco Nederland, werknemersorganisaties en de ondernemingsraad (OR). In december heeft daarover een rondje-door-het-land plaatsgevonden. Inmiddels zijn we een paar weken verder. Sweco Nederland heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met één van de werknemersorganisaties en de OR voor een contract voor de duur van twee jaar (2018-2019). In dit resultaat komen, naast de primaire arbeidsvoorwaarden, onderwerpen voor als:

  • uitbouw van de Sweco-academie,
  • introductie van Sweco Talk en
  • de mogelijkheid persoonlijke loopbaanscans en een financiële scan te laten maken

De andere twee werknemersorganisaties waaronder De Unie waren minder enthousiast maar leggen de uitkomst desalniettemin voor aan de leden. Het zat ‘m met name in het verstoppen van een “collectieve” verhoging in de matrix.

Weer een rondje-door-het-land

De Unie-leden zijn uitgenodigd voor een van de bijeenkomsten waarin we het resultaat / de uitkomst verder toelichten. Hieronder: waar en wanneer? Op dit moment worden de laatste punten en komma’s gezet en voorafgaand aan de bijeenkomsten staat alles op Inside.

Na afloop van de bijeenkomsten, dus na donderdag 14 februari 2019 wordt het personeel / worden de leden (die vallen onder deze cao) geraadpleegd.

Ik zal zelf aanwezig zijn in Rotterdam, Zwolle, Eindhoven en Arnhem.

Schema kantoorbezoeken AVO
Dag Datum Plaats Tijd Ruimte
Maandag 11-feb Middelburg 12.00-13.00 Grevelingen
Maandag 11-feb Rotterdam 16.00-17.00 Coolsingel
Dinsdag 12-feb Groningen 12.00-13.00 Kantine
Dinsdag 12-feb Zwolle 16.00-17.00 Kantine
Woensdag 13-feb Eindhoven 12.00-13.00 Piazza
Woensdag 13-feb Arnhem 16.00-17.00 Kantine
Donderdag 14-feb Alkmaar 12.00-13.00 Kantine
Donderdag 14-feb De Bilt 16.00-17.00 Atrium

 

Uitslag ledenraadpleging verzekering reparatie Derde jaar WW/WGA: Vóór!

Sweco heeft met de werknemersorganisatie in eerdere cao’s al afgesproken, zodra daarover meer duidelijk was, nadere afspraken te maken over het derde jaar WW/WGA. Uit zorgvuldigheid legt De Unie dit uiteindelijk altijd nog een keer voor aan de leden. De leden bij Sweco die hun stem hebben uitgebracht hebben unaniem vóór deze mogelijkheid gekozen. In Nederland gingen inmiddels 45.000 werkgevers en 1,6 miljoen werknemers ons voor en is er inmiddels circa 2000 keer een beroep op gedaan.

Ledenwerving

Heel belangrijk: De Unie praat slechts mee over arbeidsvoorwaarden bij de gratie van haar leden. Een achterban van enige omvang is dan nadrukkelijk gewenst. Valt het draagvlak weg dan vervalt daarmee ook de zetel aan de onderhandelingstafel en dus de mogelijkheid om mee te beslissen. Ik vraag je alert te zijn op signalen van collega’s die nog niet bij De Unie zijn aangesloten. De reden waarom jij ooit lid werd kan nog steeds een reden zijn voor anderen om zich ook aan te sluiten bij De Unie. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of een mening willen geven, neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.