De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sweco: cao 2020 – 2021

Sweco

We zijn er bijna…………

Stand van zaken

Directie, werknemersorganisaties en COR zijn in onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden (cao). Direct na de medewerkersbijeenkomsten van december zijn we in overleg gegaan. Tijdens dit overleg bleek dat de directie inmiddels niet alleen anders aankijkt tegen de afspraak uit de cao van vorig jaar maar ook tegen de uitkomsten van de benchmark. Anders dan de COR en de vakbonden. We hebben met elkaar gezocht naar een oplossing. Partijen zijn elkaar nu dicht genaderd maar zijn er nog niet helemaal uit.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Inhoud

Veel is gesproken over de cao-afspraak over hoe om te gaan met de uitkomsten van de benchmark. De directie heeft aangegeven de benchmark ongeschikt te vinden om dergelijke concrete cijfermatige afspraken op te baseren. De onzekerheden en variatie in de uitkomsten zijn hiervoor te groot. Vakbonden en ondernemingsraad zijn bereid hierin mee te denken met de directie. Als insteek kiezen we gezamenlijk voor een goede loonafspraak voor 2021. Daarnaast kiezen we ervoor perspectief op de langere termijn te bieden waarin de salarisontwikkeling mee blijft groeien met de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat, waardoor we ook ten opzichte van de concurrenten blijvend verbeteren. We blijven periodiek benchmarken, maar als indicator en niet als scheidsrechter.

Nieuw bod

Er ligt nu een nieuw bod vanuit de directie waarin maximaal is gezocht naar een ambitieuze én verantwoorde loonontwikkeling. Dit bod gaat verder dan wat in het budget voor 2021 is opgenomen. Vakbonden en COR hebben hun initiële wensen gematigd waardoor nog een klein verschil van inzicht resteert. Het gaat dan om de verdeling tussen collectief en individueel, om de fasering en om een resultaatafhankelijk deel.

Vragen?

We hebben vertrouwen dat we daar binnen een week of twee uitkomen. Zodra wij een resultaat hebben om voor te leggen, vragen we hiervoor je steun. Heb je aanvullende vragen, neem dan contact op via avo@sweco.nl of rechtstreeks met mij via john.kapteijn@unie.nl.

Afdrukken