- De Unie - https://www.unie.nl -

STG/Agio: Ledenraadpleging cao-onderhandelingsresultaat

Zoals wij in onze vorige brief is aangekondigd heeft De Unie op 13 juli 2020 met de werkgever STG/AGIO onderhandeld voor een nieuwe cao voor beide bedrijven. Na zeer intensieve en constructieve onderhandelingen met de werkgever heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Lees hier het onderhandelingsresultaat.

 

Conform afspraak met de kaderleden gaat het hier om een verlenging van de beide cao’s met een loonsverhoging. De reden hiervoor is om wat meer rust te creëren voor de transformatie waarin STG zich op dit moment bevindt. Op deze manier hopen we dat alle mogelijke veranderingen op een duidelijke en evenwichtige wijze kunnen plaatsvinden.

De looptijd van deze cao’s is van 1 januari 2020 tot met 31 december 2021 met een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 augustus 2020 en 2,5% per 1 april 2021.

Daarnaast ontvangt iedere fulltime medewerker die op 1 juli 2020 en in dienst is van STG of Agio een éénmalige nominale uitkering van € 500,- bruto. Parttimers ontvangen deze uitkering naar rato. Deze uitkering zal na goedkeuring van het onderhandelingsresultaat zo snel mogelijk worden uitbetaald.

Ook ontvangt iedere fulltime medewerker in dienst van STG of Agio op 1 januari 2021 bij de salarisbetaling van januari 2021 een éénmalig nominale uitkering van € 500,-bruto. Ook ontvangen de parttimers deze uitkering naar rato.

De wens van De Unie is een structurele loonsverhoging van 3% ingaande per 1 januari 2020 en 2021. Helaas ging de werkgever hiermee niet akkoord en om die reden legt De Unie dit resultaat met een neutraal advies aan de leden voor. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Zijn er vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger, Suat Koeloe, via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.