De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stemming sociaal plan RTL

De Unie heeft op donderdag 14 juni 2018 een resultaat bereikt voor een sociaal plan dat we nu aan de Unie-leden willen voorleggen. Op vrijdag 22 juni 2018 zien we de leden van De Unie graag om dit te bespreken. Hier zullen collega’s die lid zijn van de andere twee vakbonden ook aanwezig zijn. Het is belangrijk dat we horen wat de mening is van de Unie-leden.

Op de onderstaande punten hebben we de volgende zaken afgesproken:

Looptijd

De looptijd van het sociaal plan loopt van 1 juni 2018 tot 1 januari 2020.

Berekening beëindigingsvergoeding en definitie maandinkomen:

Voor het maandinkomen worden de volgende componenten meegenomen: vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals (niet uitputtend), persoonlijke toeslagen, een structurele overwerkvergoeding, NRD (onregelmatigheidstoeslag) en toeslag bereikbaarheidsdiensten worden meegeteld voor de berekening van het maandinkomen. Hierin is nu ook de pensioencompensatie als looncomponent toegevoegd in de berekening van het maandinkomen.

Peildatum voor de berekening is volgens de vakbonden de datum uit dienst en door RTL als juist overgenomen. De pensioencompensatie die sommigen hebben wordt meegeteld.

In de brief van vorige week stond een omissie en is de transitievergoeding voor de werknemer boven 50 jaar transitievergoeding x 2,2 en niet 2,3 zoals in de vorige brief stond vermeld. Dat was een vergissing van mijn kant. Verder is de berekeningsmethode ongewijzigd.

Jonger dan 40: transitievergoeding x 2;

Tussen 40 en 50 jaar: transitievergoeding x 2,1;
Werknemers boven 50 jaar transitievergoeding x 2,2.

Ebita

Bij het uitkeren van de ebita (variabele uitkering) wordt 31 december van enig jaar als peildatum genomen. Ook voor werknemers die binnen drie maanden voor de peildatum uit dienst gaan, ontvangen naar rato van het aantal maanden in dat jaar dat ze nog in dienst zijn ebita. Als grondslag voor de berekening wordt de ebita van het jaar daarvoor genomen.

Doorbetaling van de pensioenpremie

Het voorstel tot voortzetten van de pensioenopbouw bij PNO na datum uit dienst is helaas van de baan. We kregen hier zo’n sterke reactie op dat hier geen afspraken over te maken waren. Als alternatief hebben we voorgesteld dat RTL voor werknemers boven de 60 jaar mee zal werken binnen de financiële en fiscale mogelijkheden om een extra pensioenstorting te doen vanuit de beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld om dat vanuit de bruto beëindigingsvergoeding te halen, wat dan een netto pensioenstorting kan worden. Dit wordt onderzocht door RTL.

Scholing

Er staat nu een tekstvoorstel in het sociaal plan dat er een beroep kan worden gedaan op de vergoeding van arbeidsmarktgerichte scholingskosten als dit door het bemiddelingsbureau wordt onderbouwt.

Plaatsmakersregeling

Er staat een plaatsmakersregeling in het sociaal plan. Er zal dan 70% van de beëindigingsvergoeding uitgekeerd worden.

Ketenregeling

De wettelijke periodes in het kader van de ketenbepaling van 3 maanden (voor 2015) of 6 maanden (na 2015) worden niet als korte onderbrekingen gezien en daarmee tellen die contractperiodes dus mee in het berekenen van de beëindigingsvergoeding.

Begeleidingscommissie

De samenstelling van de begeleidingscommissie wordt aangepast: 1 namens de werkgever en 1 namens de werknemers die samen de externe onafhankelijke voorzitter aanwijzen.

Model vaststellingsovereenkomst

Er zal een model vaststellingsovereenkomst als bijlage aan het sociaal plan worden toegevoegd.

Transitietermijn

De transitietermijn wordt deels gekoppeld aan leeftijd maar ook aan dienstjaren. De medewerkers van 40-plus en 10 jaar of langer in dienst krijgen 1 maand transitietermijn extra. Bij 50-plus krijgen werknemers ongeacht de dienstjaren 2 maanden extra transitietermijn.

Ondernemingsraad (OR)

We hebben afgesproken dat de OR ook formatieplannen krijgt en daardoor betere informatie om hun besluiten te nemen.

Vervolg 

Op vrijdag 22 juni 2018 om 12.00 uur in de Cinemazaal zullen we een nadere toelichting geven aan de leden van de vakbonden. Lees hier de gehele tekst van het sociaal plan.
De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.