De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stemming principeakkoord sociaal plan Wolters Kluwer

De Unie heeft een akkoord met Wolters Kluwer over een nieuw sociaal plan voor de medewerkers bereikt.

Wat is er afgesproken?
De Unie heeft een paar belangrijke wijzigingen afgesproken ten opzichte van het sociaal plan wat in juni 2017 afliep. Voor het overige is het sociaal plan gelijk gebleven. Lees hier het complete sociaal plan.

Er is afgesproken dat de financiële vergoeding bij gedwongen ontslag, de transitievergoeding maal 1,3 zal worden met een maximum van € 95.000,- of het bruto jaarsalaris voor zover dit boven de € 95.000,- uitgaat. Dit was in het oude sociaal plan de transitievergoeding maal 1,1.

Er is afgesproken dat de medewerkers de keuze (en niet meer de verplichting) krijgen om gebruik te maken van outplacement tot een budget van € 4.500,-. Dit bedrag wordt wel afgetrokken van de financiële vergoeding. De medewerker kan zelf bepalen wat hij of zij met het budget doet en waar hij of zij dit aan besteed. De enige voorwaarde is wel dat het ingezet wordt om de arbeidsmarktwaarde van de medewerker te vergroten.

Er is ook een vrijwillige vertrekregeling opgenomen. Deze regeling kan de werkgever openstellen bij een voorgenomen wijziging van de organisatie. De vergoeding bedraagt dan 1,1 maal de transitievergoeding. Het gaat hier om een vrijwillige regeling. Dit zal in de praktijk alleen interessant zijn voor mensen die het idee hebben wel weg te willen om iets ergens anders te gaan doen, of willen stoppen of om een andere reden weg willen, maar niet af willen wachten tot of niet verwachten dat ze bij de uiteindelijke boventallige medewerkers horen.

De looptijd van het sociaal plan is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

De Unie is van mening dat het sociaal plan hiermee beter is geworden en leggen het resultaat dan ook positief aan de Unieleden voor.

Hoe nu verder?
De Unieleden hebben een uitnodiging gekregen om te stemmen over het sociaal plan.