De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stemming onderhandelingsresultaat a.s.r.

Onze leden zijn geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat met a.s.r. op 21 februari 2019. Belangrijkste conclusie is dat aan beide kanten het besef is dat we de verbinding moeten zoeken om de samenwerking voor de komende periode goed voort te zetten.

Want er zijn een paar complexe dossiers met elkaar op te lossen, onder andere over een nieuwe pensioenregeling.

Dus om te beginnen; ik ben persoonlijk blij dat we weer het gesprek met elkaar hebben gevonden. Want dat was wat ik van veel leden als feedback kreeg en ter harte heb genomen. Ervoor zorgen dat we de verschillen weten te overbruggen én tot een beter resultaat komen.

Wat mij betreft is dat gelukt!

Loonsverhoging

We hebben een beter resultaat op de structurele loonsverhogingen. 3% per 1 maart 2019 (in plaats van per 1 juli). En is de loonsverhoging voor 2020 ook 3% per 1 maart. Zowel op het totaal als op de ingangsdata is dit een flinke verbetering.

Wij zien hierin dat a.s.r. zeker de waardering uitspreekt voor een ieder die heeft bijgedragen aan een voor de organisatie positief resultaat over 2018.

Overige afspraken

Veel van de eerdere afspraken zie je terug in dit onderhandelingsresultaat.

We hebben op een aantal onderwerpen extra afspraken gemaakt. Werkdruk wordt onderdeel van het periodiek overleg. En in het kader van het levens-invullingsbeleid zijn mantelzorg en ouderenbeleid toegevoegd als ijkpunten voor dit beleid.

Wat we positief vinden is dat we het betrekken van medewerkers bij de invulling van het levens-invullingsbeleid en het pensioenvraagstuk hebben vastgelegd. Want al deze afspraken zijn van invloed om alle medewerkers en het is belangrijk mensen hier goed bij te betrekken.

En het partnerverlof van 5 weken is en blijft een mooie afspraak voor aankomende ouders.

Stemmen

Omdat we dit een onderhandelingsresultaat vinden waar we achter kunnen staan, leggen we dit positief voor.

Van verschillende leden heb ik al een positieve reactie ontvangen:

“Beste cao afspraak in de branche. Met mooie studie naar levens-invullingsbeleid”

“Van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Toch relevant beter dan het eerste “eindbod”! .De toegevoegde waarde van de bonden blijkt hier maar weer uit.”

“Passende verhoging voor inzet asr personeel”

“Dit was de bedoeling! Een mooi resultaat. Dank voor de inzet.”

De Unie gaat ervoor zorgen dat we met a.s.r. in een goede en constructieve manier gaan samenwerken en dat er bij de belangrijke onderwerpen in co-creatie gewerkt gaat worden zoals in het onderhandelingsresultaat is afgesproken.

De stemming loopt tot en met 10 maart 2019.

Bedankt voor het vertrouwen en betrokkenheid.