De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stemming cao Graanbe- en Verwerkende Industrie

Na een intensief traject in vier rondes van onderhandelen is er nu een resultaat. We hebben de leden in dit traject regelmatig op de hoogte gehouden en hebben op 25 april 2018 al om hun mening gevraagd over het resultaat wat De Unie tot dan toe heeft bereikt.

Op 9 mei 2018 is er gezamenlijk tot een onderhandelingsresultaat gekomen en is dit het maximale wat er bereikt is. Daarom zeggen we nu; de leden zijn aan het woord.

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat:

  • Looptijd van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2020;
  • De feitelijke lonen en salarisschalen worden per 1 juni 2018 structureel met 2,5% verhoogd. Ditzelfde zal gebeuren op 1 juni 2019;
  • De pensioenpremie voor werknemers wordt per 1 januari 2019 verlaagd met 1%. Dit geldt niet alleen voor de percentages in de cao, maar geldt ook als werknemer minder pensioenpremie betaalt, dan in de cao staat. (Betaalt de werknemer geen pensioenpremie, dan wordt het loon verhoogd met 0,5%.). De totale premie wordt per 1 januari 2019 aan werkgeverszijde 15,05% en aan werknemerszijde 14,26% (inclusief 1,60% werknemerspremie VPL-regeling);
  • Financiële scan: als het bestuur van Sociaal Fonds ermee instemt, zal er de mogelijkheid komen om 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd een financieel advies te krijgen op je persoonlijke financiële situatie;
  • Partnerverlof: voor de jonge aanstaande ouders zal er betaald partner- of kraamverlof uitgebreid worden naar 10 werkdagen (bij fulltime dienstverband);
  • Duurzame inzetbaarheid: tijdens de looptijd van de cao zullen we een onderzoek starten naar de mogelijkheid van een 80/90/100-regeling of een afgeleide daarvan.

Onderhandelingsresultaat

Het volledige onderhandelingsresultaat is hier te lezen.

Punt 12 van het onderhandelingsresultaat wordt nog verder toegelicht. Door nieuwe regelgeving op het gebied van overwerk en vakantiegeld is de bestaande praktijk met betrekking tot het overwerk in cao verduidelijkt. Vooral in het overwerk geldt, dat er in de berekening van het extra loon er ook altijd de vakantietoeslag wordt berekend. Om te voorkomen dat er, oftewel veel oftewel te weinig vakantietoeslag wordt betaald, is het als volgt omschreven:

Partijen zijn het erover eens zijn dat de vakantietoeslag bij uitbetaling is inbegrepen in de overwerktoeslag. Als overwerk in geld wordt vergoed geen hogere vakantietoeslag en indien overwerk in tijd vergoed wordt geen lagere vakantietoeslag. Dit geldt ook als het overwerk gedeeltelijk in geld en in tijd vergoed wordt. In geld geen hogere vakantietoeslag en in tijd geen lagere vakantietoeslag.

Stemmen!

Het woord is nu aan de leden!

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Ton van Eijden per e-mail of telefonisch via 06-52522049.