De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Stand van zaken cao Metalektro

Afgelopen periode is het wat rustiger geweest met het voeren van campagne voor een goede cao Metalektro. Gedurende de vakantieperiode heeft er geen overleg plaatsgevonden en we zijn dan ook geen steek dichterbij een oplossing. Overigens waren vakbonden wel beschikbaar voor overleg wanneer de werkgevers (FME) zou komen met een serieus voorstel. Daarvan is tot op heden geen sprake.

Hoe nu verder?

De Unie zet zich in voor een eerlijke en evenwichtige cao. De komende periode zullen wij op verschillende plaatsen aanwezig zijn als er actie gevoerd wordt. Wij zullen dit helaas moeten doen totdat we overeenstemming hebben met de FME over een nieuwe cao. Geef een signaal af, zodat wij voor iedereen een goede cao kunnen afspreken.

Wat vraagt De Unie en wat bieden de werkgevers?

De Unie heeft de FME een ultimatum gesteld. Dit ultimatum is gebaseerd op onze voorstellenbrief. Een vergelijking:

In de 5 onderhandelingsronden die voorafgingen aan het ultimatum van De Unie hebben wij natuurlijk geprobeerd stappen te zetten en voorstellen aan te passen. Maar nu werkgevers niet bereid zijn om tot een akkoord te komen, zijn we weer terug bij het begin gekomen, onze eerste cao-voorstellen.

Volg De Unie!

Lees wat de vorderingen zijn en blijf op de hoogte van acties waar De Unie aanwezig is. Volg ons op www.facebook.com/ikbenmetaal .

Maak De Unie sterker in jouw belang!

Wat natuurlijk ook belangrijk is, is de representativiteit van De Unie in het overleg. We zien dat werkgevers steeds vaker negatieve voorstellen doen voor de midden en hogere inkomens.

Voorbeelden zijn:

  • Generatiepact alleen voor basis cao
  • Loonvoorstellen alleen voor medewerkers met een salaris tot € 80.000,
  • Voorstellen om de hele HP cao af te schaffen!

Om te voorkomen dat de werkgevers slagen, is het belangrijk om genoeg tegengeluid te organiseren! De Unie heeft zich tijdens de vorige en ook tijdens deze onderhandelingen met klem verzet tegen deze ontwikkelingen. Help ons en jezelf door te kijken of er medewerkers werkzaam in de Metalektro zich ook willen aansluiten bij De Unie. Daarmee kunnen we steeds beter ons geluid laten horen!