De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sportinstellingen: Pensioeninformatiebijeenkomst in februari 2020

Werkzaam bij een Sportwerkgever en is de cao Sport van toepassing. In dat geval is het pensioen geregeld bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

PFZW praat werkgevers- en werknemersorganisaties ongeveer vier keer per jaar bij tijdens de zogenaamde ontbijtsessies. Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor de actualiteit, beleggingsbeleid maar ook de basisprincipes achter een pensioenregeling.

Na een werkzaam leven is een goede oudedagsvoorziening een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Sociale partners, werkgever- en werknemersorganisaties willen, in samenwerking met het Pensioenfonds PFZW, de medewerkers nader informeren.

De uitnodiging is hier te lezen voor één van de bijeenkomsten (twee mogelijkheden) in februari 2020. De inhoud spreekt voor zich. Ik, belangenbehartiger John Kapteijn, moedig de medewerkers van harte aan van deze uitnodiging gebruik te maken.