De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sportinstellingen: cao 2019/2020

Afgewezen eindbod (december 2018) met veel pijn en moeite naar onderhandelingsresultaat (maart 2019)

Het eindbod van 17 december 2018 werd door werknemers afgewezen. Dat is op zich al opmerkelijk in een sector waar werknemers en werkgevers elkaar tot nu toe redelijk konden vinden. Dat er nu veel geduw en getrek nodig was om tot een onderhandelingsresultaat te komen moet werknemers aan het denken zetten. De wind begint uit een andere hoek te waaien en het is alleen daarom al van groot belang dat de ledentallen van werknemersorganisaties behoorlijk omhooggaan.

Moeizaam tegen de wind in

Het onderhandelingsresultaat van 21 maart 2019 is hier te lezen.

Loon

De jaarlijkse structurele loonsverhoging valt in twee delen te knippen: Per 1 januari 2019 structurele verhoging: lonen met 2% en eindejaaruitkering met 0,3%. Per 1 januari 2020 structurele verhoging: lonen met 2% en de eindejaarsuitkering met 0,3%. (Bij sportinstellingen met een 13de maand, verhoogt men ook de 13de maand met 2%).

Alles wat we kunnen doen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid is meegenomen. We moeten er echter voor waken te verzanden in maatregelen die niet echt zoden aan de dijk zetten.

Budget voor Duurzame Inzetbaarheid

Als er één branche is waar men alles zou af moeten weten van recuperatie, afnemende fysieke capaciteit en het voorkomen van blessures en uitval dan is het de sport wel. Kennelijk is dat alleen van toepassing op sporters en niet op medewerkers. Terwijl werken in de sport inmiddels ook topsport op zichzelf is. De Unie heeft daar hele concrete ideeën over.

De Unie heeft een panklaar recept aangeleverd om tot een budget te komen waarmee de werknemer zou kunnen starten. Daarnaast hebben we werkgevers op een presenteerblaadje aangegeven waarmee de werknemer zou kunnen beginnen als het om Duurzame Inzetbaarheid gaat.

Nu er sprake is van een onderhandelingsresultaat, wil ik graag van de werknemers horen wat zij van dat eindbod vinden.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met 3 april 2019.

Wij roepen iedereen op om te stemmen. Uiteraard tellen alleen de stemmen van de leden mee in de uitslag, maar wij vinden het belangrijk om ook te weten wat niet-leden van dit eindbod vinden. Geef de link dus ook door aan de collega’s!

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers wisten elkaar te vinden. Er was intensief contact en partijen hadden over en weer oog voor elkaars belangen. Dat zou belangenbehartiging naar een hoger niveau moeten tillen. Juist in zo’n branche heeft een Unie-lidmaatschap meerwaarde. De betrokkenheid is daarbij essentieel. Zeker als de wind uit een andere hoek begint te waaien.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of het geven van een mening, neem dan contact met mij op via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.