De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sociaal plan DAS

De Unie heeft de Unie-leden enige tijd geleden gevraagd om te stemmen over het sociaal plan. We hebben het sociaal plan met een positief advies voorgelegd. Inmiddels is de stemprocedure afgesloten.
Gebleken is dat het sociaal plan, ondanks het positieve advies, niet op voldoende draagvlak onder de vakbondsleden kan rekenen. Het verschil tussen de voor- en tegenstemmers is niet groot.  Een enkeling heeft zich onthouden van stemming.

Op 5 februari 2019 hebben we de werkgever geïnformeerd. Die reageerde uiteraard heel teleurgesteld op het resultaat. We hebben uitgelegd op welke regelingen nog weerstand is. Verder hebben we de werkgever verzocht om de onderhandelingen te hervatten. De werkgever heeft, na ampel beraad besloten een sociaal plan met een breed draagvlak te prefereren. Wel werden wij erop gewezen dat  snelheid vereist is en dat de ruimte om het sociaal plan te verbeteren, zeer beperkt is.

Ik hoop dat ik de Unie-leden binnen enkele dagen een nieuw gewijzigd sociaal plan kan presenteren.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of een mening geven? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.