De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sociaal plan DAS

De Unie heeft met de werkgever overeenstemming bereikt over een nieuw sociaal plan. Ik heb de Unie-leden daarover geïnformeerd op 28 december 2018. Maar dit sociaal plan wordt wat De Unie betreft alleen geldend als de leden van De Unie er ook mee instemmen.

Hoofdlijnen van het sociaal plan

Het sociaal plan heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. In het sociaal plan is veel aandacht voor het ondersteunen van medewerkers die een andere baan (moeten) zoeken. Enkele punten die in het sociaal plan opgenomen worden zijn bijvoorbeeld;

  • De werkgever kan besluiten een regeling tot vrijwillig vertrek open te stellen.
  • Om boventalligheid te voorkomen kan de medewerker voorrang hebben bij interne vacatures.
  • De medewerker kan 6 maanden gebruik maken van een outplacementbureau. Voor medewerkers met een moeilijkere arbeidsmarktpositie is deze termijn langer.
  • De medewerker kan opleidingen volgen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Beëindigingsvergoeding

De werkgever biedt een beëindigingsvergoeding aan als de medewerker onverhoopt ontslagen wordt door een reorganisatie. Deze beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de transitievergoeding zoals die op 21 december 2018 geldt. Het bedrag uit de transitievergoeding wordt vervolgens verhoogd door een vermenigvuldigingsfactor toe te passen. Dit is een factor 1,5 voor medewerkers tot 40 jaar, een factor 1,6 voor medewerkers vanaf 40 tot 50 jaar en een factor 1,7 voor medewerkers boven de 50 jaar. Hierdoor wordt rekening gehouden met de leeftijdsgebonden problemen op de arbeidsmarkt. Wel hebben we afgesproken dat de beëindigingsvergoeding niet hoger mag zijn dan het inkomen dat de medewerker bij DAS had kunnen verdienen tot AOW-leeftijd.

Tekst sociaal plan

Lees hier het volledige sociaal plan. Lees het goed door.  Zijn er vragen, neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.

Stemmen

De Unie vindt het een net sociaal plan, passend bij DAS. Met voldoende mogelijkheden om de medewerker te ondersteunen die ander werk moeten zoeken. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Op 30 januari 2019 wordt de uitslag bekend gemaakt aan de werkgever.