De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Smit Draad: Update onderhandeling sociaal plan

n dit bericht geeft De Unie informatie over de laatste stand van zaken inzake de onderhandelingen over het sociaal plan.

Ledenvergadering 19 september 2018

Er is sprake van een misverstand geweest. In eerdere berichtgeving was aangegeven dat er op 19 september 2018 een ledenvergadering zou plaatsvinden. We hebben geen herinneringsuitnodiging gestuurd waardoor de meesten ervan uitgingen dat de ledenvergadering niet door zou gaan. Wij waren echter in de veronderstelling dat de ledenvergadering wel door zou gaan en wij waren ook aanwezig. Voor de toekomst zullen wij hierover duidelijker communiceren.

Overleg over sociaal plan 19 september 2018

Dit overleg is niet doorgegaan om 2 redenen:

  • Om 14.00 uur heeft er overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad. De OR heeft ons laten weten dat de kans groot is dat de OR een negatief advies geeft op de reorganisatienota. De OR heeft vervolgens de werkgever hierover geïnformeerd en de werkgever de kans geboden om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Alleen indien de werkgever deze voorwaarden zou accepteren, zou de OR het negatieve advies omzetten naar een positief advies. Uit het overleg tussen de werkgever en OR is gebleken dat de werkgever de voorwaarden niet accepteert.
  • Het aangepaste sociaal plan is pas in de loop van de ochtend aan ons toegezonden. Hierdoor was er onvoldoende tijd om het nieuwe concept te bestuderen en juridisch te laten toetsen. Wij hebben met de werkgever afgesproken dat wij op vrijdag 21 september 2018 de onderhandelingen weer voortzetten.

Advies OR

Inmiddels heeft de OR een negatief advies uitgebracht. Dit betekent dat de reorganisatienota dus niet uitgevoerd mag worden en dat de werkgever een maand wachttijd in acht moet nemen. In deze maand hebben werkgever en OR de mogelijkheid om met elkaar te onderhandelen over de voorwaarden die door de OR zijn gesteld.

Onderhandelingen sociaal plan

Als gevolg van het negatieve advies van de OR zal de bespreking over een sociaal plan worden opgeschort. Dit betekent dus dat de geplande onderhandeling over het sociaal plan op vrijdag
21 september 2018 niet doorgaat. Dit is aan de werkgever meegedeeld. De onderhandelingen zullen weer worden gestart zodra er meer duidelijkheid is over de adviesaanvraag.

Hoe verder / Uitnodiging ledenvergadering

Maandagmiddag, 24 september 2018 om 15.00 uur zal er een ledenvergadering zijn om de huidige situatie te bespreken. Bij het vaststellen van deze datum is gezocht naar de eerste mogelijkheid op korte termijn. Om die reden bestaat de kans dat ik niet aanwezig kan zijn bij de ledenvergadering, echter ik probeer mijn andere afspraak te verzetten.

Als er vragen zijn, laat het weten via e-mail: sjerp.holterman@unie.nl.