De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Signify – Philips Lighting: Pensioenovereenkomst Signify

Afgelopen weken hebben wij met de werkgever constructief overleg gevoerd over de inhoud van een nieuwe pensioenregeling. Uiteindelijk heeft de werkgever besloten de nieuwe pensioenovereenkomst van Royal Philips, voor de duur van drie jaar, volledig over te nemen zoals die in de pensioenovereenkomst staat opgenomen. Lees hier de pensioenovereenkomst. Dit leggen wij met een positief advies aan de Unie-leden voor.

De kern van de afspraken is dat de regeling qua premiestelling (24% van de salarissom, 30% van de pensioengrondslag) en qua ambitie voor het opbouwpercentage (1,85%) gelijk blijft. Ook het karakter van de regeling (collective defined contribution) verandert niet.

De sociale partners hebben bij de inrichting van de pensioenregeling niet alleen naar de belangen van de werkenden gekeken, maar ook naar de belangen van de slapers (voormalige werknemers) en de gepensioneerden.

Stemmen

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.