De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Siemens Nederland: Overleg vakbonden en ondernemingsraad (OR) met Siemens Hengelo en VDL

Dit bericht gaat over Siemens Hengelo. Ook als de medewerkers werkzaam op andere locaties van Siemens hebben dit bericht ontvangen.  

Overleg op 31 juli 2018

Op 31 juli hebben de gezamenlijke vakorganisaties met de directies van Siemens Hengelo, Siemens HTT en een vertegenwoordiging van VDL om tafel gezeten. De ondernemingsraden van Siemens Hengelo en Siemens HTT waren daarbij.

In het overleg hebben Siemens en VDL elk vanuit hun eigen standpunt de overname toegelicht. Tevens waren wij in de gelegenheid om vragen te stellen.

Zoals bekend, is de overname nog niet helemaal in kannen en kruiken. Maar zowel Siemens als VDL hebben er voldoende vertrouwen in dat ze ook op de details eruit komen. Omdat alle details nog niet scherp zijn, konden beide partijen niet al onze vragen beantwoorden. Wel is ons iets meer duidelijk geworden.

Antwoorden op onze vragen

De onderwerpen waarover we meer duidelijkheid hebben gekregen:

 • Van de 503 vaste medewerkers bij Siemens Hengelo en Siemens HTT samen, neemt VDL er 468 over. Deze aantallen hebben betrekking op het personeelsbestand per 1 juli 2018. De exacte aantallen kunnen nog wijzigen. Bijvoorbeeld omdat medewerkers voorafgaand aan de overname zelf een andere baan vinden.
 • Medewerkers met een tijdelijk contract vallen onder de 503 vaste medewerkers in dit verhaal. Inleners vallen hier buiten.
 • 35 medewerkers blijven dus in dienst van Siemens. Dit zijn de Field Engineers (22) en medewerkers met een global corporate position (13). Siemens moet nog bepalen hoe ze dit organisatorisch gaat regelen.
 • VDL neemt de orderportefeuille van Siemens Hengelo over. Het is dus niet zo dat Siemens de orderportefeuille afhandelt en dat medewerkers gaandeweg naar VDL overgaan. Elke medewerker gaat op één en hetzelfde moment over naar VDL.
 • Siemens en VDL streven er naar dat de overname per 1 oktober 2018 zijn beslag krijgt. Beide partijen realiseren zich dat een ambitieuze doelstelling is. Maar geloven ook dat dit het goed is om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Een uitloop van enkele weken is denkbaar. Maar beide partijen koersen op 1 oktober 2018.
 • VDL richt ten behoeve van de medewerkers van Siemens Hengelo een nieuwe BV op. Alle overgenomen medewerkers worden werknemer van deze BV.
 • Voor circa 400 medewerkers geldt een werkgarantie van 4 jaar. Dat is 1 jaar voor het afhandelen van de bestaande orderportefeuille en 3 jaar nieuw werk. Siemens en ASML hebben VDL toegezegd voor ieder geval 3 jaar werk af te nemen. De bedoeling van VDL is natuurlijk dat de nieuwe VDL-bv zo goed gaat draaien dat er voor een veel langere periode dan 4 jaar werk is. Maar de garantie is afgegeven voor 4 jaar.
 • Het is de bedoeling dat van de 400 medewerkers er 170 werkzaamheden voor ASML gaan verrichten en 230 werkzaamheden voor Siemens.
 • Voor ongeveer 70 medewerkers heeft VDL op dit moment, nadat de orderportefeuille van Siemens Hengelo is afgehandeld, nog geen zicht op nieuw werk. VDL heeft wel een inspanningsverplichting voor deze medewerkers toegezegd. Dat betekent dat VDL naar ander werk gaat zoeken binnen het VDL-concern. Als dat niet lukt, zoekt ze samen met de medewerker geschikt werk bij een ander bedrijf in de omgeving van Hengelo.
 • Wie er precies in de groep van 170, 230 of 70 valt is nu nog niet bekend. Daarvoor moet VDL nog meer in de details van de functies en de competenties van de medewerkers duiken. Als er niets tegenzit is het idee dat het inzicht hierover er eind augustus wel is.
 • Alle 468 medewerkers vallen onder de afspraken tussen Siemens en VDL over de overgang van onderneming. Voor een overgang van onderneming gelden wettelijke regels (de Wet Overgang van Onderneming). VDL kan dus geen medewerkers selecteren voor de groepen van 170, 230 en 70 op basis van functioneren. De functie van een medewerker is hiervoor het uitgangspunt.
 • Een belangrijk onderdeel van de Wet Overgang van Onderneming is ook dat je als medewerker je arbeidsvoorwaarden behoudt bij overname. De arbeidsvoorwaarden van Siemens Hengelo, Siemens HTT en VDL zijn niet hetzelfde. Denk bijvoorbeeld maar aan de winstdelingsregeling. VDL wil niet verschillende arbeidsvoorwaarden in haar organisatie. Daarom wil ze de arbeidsvoorwaarden voorafgaand aan de overname harmoniseren. Als vakbonden hebben we aangegeven dat dit voor ons een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn.
 • VDL houdt op dit moment nog alle opties open voor wat betreft de exacte standplaats/werkplek voor de 468 medewerkers. VDL moet daarvoor nog meer analyses doen. En is ook afhankelijk van hoe het bedrijf gaat draaien in de toekomst. Het uitgangspunt is in ieder geval dat die werkplek in een straal van maximaal 30 kilometers vanuit Hengelo is. Dat geldt voor zowel de groep van 170, 230 als de groep van 70 medewerkers. Voor de medewerker die in de groep van 70 valt kan daar, bij wederzijds goedvinden uiteraard, van worden afgeweken.
 • VDL sluit niet uit dat ze een deel van de huidige inleners zelf opnieuw inleent. Ze hebben immers kennis van de werkzaamheden die Siemens Hengelo nu uitvoert. De inleners vallen niet onder de overgang van onderneming. Hun contract met Siemens loopt daarom af. VDL zal de inleners die zij wil inhuren een nieuw contract aanbieden. Op dit moment heeft VDL nog geen zicht voor welke inleners dit geldt.
 • VDL kent geen doorlopend sociaal plan dat eventueel als vangnet kan dienen voor de medewerkers die overkomen van Siemens. Om een sociaal plan af te spreken specifiek met het oog op de overname van Siemens-medewerkers, vindt VDL een verkeerd signaal. Omdat er door de overname zelf geen medewerkers boventallig worden. En omdat VDL de nadruk wil leggen op het herplaatsen van medewerkers uit de groep van 70, indien dit nodig is. Een sociaal plan geeft volgens VDL de indruk dat we er bij voorbaat van uit gaan dat dit niet gaat lukken.Op dit onderwerp houden de vakbonden de vinger aan de pols. We komen er mogelijk op terug nadat meer details over de overname bekend zijn. En anders op het moment dat het VDL niet lukt om medewerkers te herplaatsen.

Nieuwe adviesaanvragen

Siemens heeft de adviesaanvraag voor de sluiting van locatie Hengelo teruggetrokken. Op 31 juli 2018 heeft ze twee nieuwe adviesaanvragen ingediend, met als onderwerp de overname door VDL. Eentje voor Siemens Hengelo en eentje voor Siemens HTT Hengelo. De beide ondernemingsraden gaan daarmee aan de slag.

Over het adviestraject zullen de ondernemingsraden zelf communiceren. De ondernemingsraden en de vakbonden zullen waar nuttig met elkaar de afstemming zoeken.

Hoe nu verder?

Zoals in deze nieuwsbrief is aangegeven, is het de bedoeling dat er eind augustus 2018 meer duidelijkheid is. De partijen die op 31 juli 2018 om tafel zaten, hebben daarom een nieuwe afspraak met elkaar gemaakt. Op donderdag 23 augustus 2018  praten we verder met elkaar.

Na 23 augustus 2018 worden de leden geïnformeerd.

Contact

Voor vragen of opmerkingen naam dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.