De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sabic Limburg: Uitslag ledenraadplegingen

Leden akkoord, maar wel met dringende boodschap voor SABIC LBV

Op vrijdag 28 juni 2019 heeft De Unie samen met de overige vakorganisaties een onderhandelingsresultaat met de werkgever bereikt over de cao SABIC LBV 2019-2020. De volledige tekst van het resultaat is hier te lezen. Zoals bekend hebben de vakorganisaties hun leden geraadpleegd tijdens twee ledenvergaderingen op woensdag 3 juli 2019.

De vergaderingen hebben geleid tot vele discussies, vragen en emoties. Uiteindelijk hebben de leden van alle vakorganisaties in grote meerderheid (gemiddeld 92%, met marginale verschillen tussen de vakorganisaties onderling) ingestemd met het bereikte resultaat. De cao SABIC Limburg B.V. 2019-2020 is hiermee een feit.

Wat de aanwezigen ons hebben verteld, soms boos, soms emotioneel maar altijd met oog voor de toekomst van het bedrijf, hebben wij de directie laten weten, bij het melden van het resultaat van de ledenraadplegingen. De tekst van dat bericht, dat voor zichzelf spreekt, is hier te lezen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, neem contact op met de belangenbehartiger via e-mail marco.vallebella@unie.nl of bel 06-5252 2082.