De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

SABIC IP: Zoals verwacht, maar toch teleurstellend, SABIC IP negeert Exempts

Op 12 en 22 november 2018 hebben wij met de werkgever onderhandeld, over de nieuwe cao voor SABIC IP.  De cao-voorstellen van De Unie kennen de Unie-leden al. 

Tijdens het eerste overleg op 12 november 2018 hebben wij onze voorstellen toegelicht en onderbouwd. Op 22 november 2018 werd de discussie inhoudelijk, waarbij wij de problematiek van werkdruk nadrukkelijk en intensief hebben besproken. Mede aan de hand van de uitslag van de enquête over dit onderwerp, dat collega’s Frits Schultze (kaderlid van De Unie) en Manus Bolder onder de leden van De Unie en vele collega’s van verschillende afdelingen hebben gehouden. Dit onderwerp wordt nadrukkelijk opgevolgd. Onder meer in relatie tot de studiegroep VGWM in het kader van Psycho Sociale Arbeidsbelasting.

Starre houding, oneigenlijke tweedeling

Tijdens de inhoudelijke discussie over onze voorstellen bleek SABIC absoluut ongevoelig voor onze oproep om de cao voortaan voor alle medewerkers van SABIC IP van toepassing te verklaren. Zelfs niet met inachtneming van de begrenzingen die ook in de cao van SABIC LBV van toepassing zijn. Onder vermelding van dooddoeners als “marktconform”, “gemiddelde van de chemische bedrijven in de regio” en dergelijke, negeert SABIC IP doodgewoon een nadrukkelijke wens van tientallen van haar medewerkers. Dit is voor De Unie helaas niet onverwacht, maar wel bijzonder teleurstellend. SABIC IP gaat hier volstrekt voorbij aan de wensen van haar medewerkers, blijft een oneigenlijk verschil in stand houden tussen medewerkers en blijft kiezen voor een niet transparante methodiek van beloning. Voor niet geheel duidelijk, of duidelijk terug te vinden, overige arbeidsvoorwaarden. Voor medewerkers “van de domme” houden.

Zo zit het….

  • Exempts hebben andere en mindere (in getal, maar soms ook inhoudelijk) secundaire arbeidsvoorwaarden dan de collega’s die onder de cao vallen.
  • Beloningssystematiek is gewoon niet transparant. Zelfs SABIC geeft het toe. Zonder overigens verandering hierin te willen brengen.
  • Haast niemand weet wat zijn/haar arbeidsvoorwaarden precies zijn en deze zijn niet echt in een oogopslag compleet en duidelijk terug te vinden.
  • Door de cao niet op alle medewerkers van toepassing te willen verklaren, houdt SABIC voor zichzelf de deur “legaal” open om medewerkers die qua beloning binnen de range van de cao-loonschalen vallen, de stempel Exempts te geven en ze buiten de cao te houden. Zoals ik al schreef: The worst of 2 worlds.

Daarnaast kiest SABIC IP voor een verdeel en heers politiek, nu tientallen medewerkers onder een individueel arbeidsvoorwaarden regime vallen. Zij vormen mede daardoor geen groep en kunnen daarom geen vuist maken.

Nog een nadeel

SABIC IP stelt verder, overigens vooralsnog niet door cijfers/percentages onderbouwd, dat in de afgelopen 5 jaar een vergelijkbare ”total cash” verhoging heeft plaatsgevonden tussen Exempts en cao-populatie. In dat “cash” zit het venijn. Als Exempt bestaat de jaarlijkse loonsverhoging uit twee elementen. De ene is structureel (de loonsverhoging die mogelijk volgt op de jaarlijkse TRP beoordeling), de ander  is éénmalig (de Annual Incentive Plan uitkering, die onder andere afhankelijk is van de SABIC winst en TRP beoordeling).

Het structurele gedeelte werkt door in pensioenen, vakantiegeld, uitbetaling bij arbeidsongeschiktheid en toekomstige loonsverhogingen. Onder meer, dat deel wat niet structureel is, noemen wij éénmalig. Het is geld dat de medewerker éénmalig krijgt en verder geen enkele positieve invloed heeft op de overige voorwaarden en toekomstige beloning. Op het moment dat SABIC IP stelt dat de total cash uitgaven voor Exempts vergelijkbaar zijn geweest met de uitgaven voor de cao-populatie, betekent dit onmiddellijk dat de medewerker dus structureel achter blijft lopen ten opzichte van de collega’s die wel onder de cao vallen en wel een volledige structurele loonsverhoging hebben gekregen.

Het antwoord van SABIC IP hierop is: “zij hebben een contract hiervoor ondertekent”. Formeel gezien geheel correct. Moreel ook?

Cao-populatie: Ook geen feest

SABIC IP heeft ons laten weten dat ETP/SP EU een heel goed resultaat heeft geboekt (YTD 2018). SABIC Global heeft de winst met tientallen procenten zien groeien. Toch vindt SABIC IP dat haar cao-medewerkers een loonsverhoging verdienen voor de geleverde prestaties, die zo ongeveer in de buurt van de inflatie komt, die voor 2019 wordt voorspeld.
Het “afgewogen” loonbod van SABIC IP bedraagt 2,5%. Hiermee gaan de medewerkers er gemiddeld genomen zelfs op achteruit in koopkracht, nu het kabinet becijferd heeft dat voor een verbetering van de koopkracht loonsverhogingen minimaal nodig zijn van rond de 3%.
Als reden wordt feitelijk gegeven dat de markt, in het vierde kwartaal van 2018, minder is geworden en dat de toenemende productie in APAC & ME vermoedelijk de export van polycarbonaten zal doen dalen. Kortom: zijn er slechte resultaten moet je matigen, zijn er goede resultaten moet je matigen want die resultaten kunnen ooit alsnog slecht worden…

Overige voorstellen: Nee, of in een werkgroep parkeren

Alle andere voorstellen van De Unie werden of naar een werkgroep geadresseerd of afgewezen.

  • Generatiepact, loopbaanscans, financiële foto: Naar de herboren werkgroep Shine.
  • Vader(ouder)schapsverlof: SABIC IP wenst hier zich aan de wet te houden. Meer niet.
  • Opleidingsplan: Niet nodig, er ligt al meer dan genoeg.
  • Internationale Solidariteit: sympathiek voorstel, doen we niets mee.

Wat vind jij ervan?

Op 10 december 2018 is het volgende (en voorlopig laatste) overleg gepland over de cao. Wij willen graag voor die tijd weten wat de Unie-leden ervan vinden.

Ook willen wij wederom het belang benadrukken om collega’s te informeren over wat De Unie aan het doen is. Met ze te praten over de situatie en ze lid te laten worden. Wij merken dat steeds meer collega’s het met ons eens zijn. Er wordt veel en vaker gereageerd op onze initiatieven. Maar een leden aanwas blijft uit. Precies wat SABIC IP zich wenst. Zolang zoveel Exempts en dagdienst medewerkers onderling mopperen maar verdeeld blijven en geen groep vormen, is de missie van SABIC IP geslaagd.

Bij SABIC Limburg is de organisatiegraad onder dagdienst en Exempts vele malen hoger dan bij IP. Het is ook geen toeval dat wat wij hier zeer graag gerealiseerd zouden willen zien, daar al lang een feit is. Wij hopen echt dat iedereen dit ook inziet en ons ook actief gaat ondersteunen. Zijn er nog vragen? Neem dan contact met collega Frits Schultze of mij op via e-mail marco.vallebella@unie.nl. Doen!