De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

SABIC IP: Cao-onderhandelingsresultaat

 

Zoals al bekend hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgever over de cao SABIC IP 2019.

 

De belangrijkste afspraken naast de inspanningen van De Unie hebben de Unie-leden al ontvangen. Lees hier het volledige resultaat.

Visie van De Unie op het resultaat, twee werkelijkheden

Het is een voor De Unie onwenselijke maar gegeven situatie, dat er bij SABIC IP twee werkelijkheden bestaan, als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Die twee werkelijkheden zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden van de cao-populatie en de individuele arbeidsvoorwaarden van de Exempt populatie.

Cao

Als ik naar het resultaat kijk met de bril van de Unie-leden die onder de cao vallen, dan ben ik redelijk tevreden. De structurele loonsverhoging van 3,25% ligt boven inflatieniveau en boven het gemiddelde niveau van 2,9%, dat door het CPB werd geraamd als noodzakelijk voor koopkrachtverbetering. Daarnaast zijn concrete afspraken met concrete deadlines gemaakt, aangaande introductie generatiepact en een vitaliteitsscan. Met betrekking tot dit laatste instrument is het nodig om te laten weten dat dit dankzij de inzet en bevindingen van De Unie uitgebreid werd met een PSA-onderzoek. Iets wat kan helpen in het bespeuren en tegengaan van werkdruk, niet enkel als verantwoordelijkheid van de werknemer, maar met betrekking tot de rol van de werkgever in deze. Met betrekking tot het generatiepact: dit werd uitgebreid naar de dagdienst functies die onder de cao vallen eveneens dankzij de inspanningen van De Unie.

Exempt

Als ik naar het resultaat kijk met de bril van de leden die Exempts zijn, dan ben ik minder tevreden. Belangrijk vind ik echter om één en ander in perspectief te plaatsen: De Exempt populatie valt niet onder de cao, formeel zou niet eens gesproken mogen worden over deze groep aan de cao-tafel en de organisatiegraad onder die groep (met andere woorden het aantal leden van een vakbond) is zeer laag te noemen, alle inspanningen van ons kaderlid Frits Schultze en mijzelf ten spijt. Die 3 elementen (niet onder cao vallen, daardoor formeel geen positie bij cao-discussie, lage organisatiegraad) is onvermijdelijk terug te zien aan de cao-tafel. En toch, hetzij met kleine stapjes, hebben wij iets kunnen bereiken. Bijvoorbeeld dat de afgesproken vitaliteitsscan ook voor Exempts van toepassing is. Ook is de positie van Exempts onder de aandacht van het management gebracht. Ook hebben wij een, voorlopig zachte maar toch, toezegging gehad over het aanpakken van de bezettingsplanning. Meer in lijn met wat nu met manufacturing gaat gebeuren. Het was zelfs zo dat gaande het cao-proces werd geroepen dat De Unie het cao-overleg “gijzelde” met de Exempts discussie. De rol van De Unie is dus al nuttig geweest, al zeg ik het zelf, omdat de belangen van de Exempts als groep voor de eerste keer nadrukkelijk naar voren werden gebracht. En omdat ik in ieder geval meer duidelijkheid kreeg over hoe het management naar deze groep kijkt. Natuurlijk zijn wij er nog lang niet. Maar in de gegeven omstandigheden was dit voorlopig het maximaal haalbare.

Belang

Ik blijf op het feit hameren dat enkel en alleen als (een grote groep van) de Exempts zich formeel verenigt door lid van De Unie te worden, wij meer en meer verregaande resultaten voor de leden en collega’s zullen kunnen boeken. Op het gebied van transparantie en duidelijkheid van arbeidsvoorwaarden, op het gebied van aandacht vanuit het management, op het gebied van ook voor die groepen tot oplossingen te komen voor de uitdagingen met betrekking tot vergrijzing, formatie en werkdruk.

Het klinkt als herhaling van zetten van mijn kant, maar dat neem ik voor lief. Ik blijf er op hameren in de hoop en verwachting dat de Unie-leden ook op gaan staan en samen met Frits werk gaan maken van collega’s te overtuigen lid te worden. Niet in mijn belang, want voorlopig is het zo dat ik aan de cao-tafel blijf ongeacht of De Unie nu 40 of 300 leden heeft. Maar in ieders belang en het belang van de groep waar jij onder valt, De Exempts. Om hen een stem te geven en een positie.

Tenslotte

De Unie-leden mogen tot uiterlijk vrijdag 7 juni 2019, 12.00 uur een mening over het bereikte resultaat.  Ik zal namelijk de uitslag richting SABIC melden.

Zijn er naar aanleiding van dit schrijven vragen en/of opmerkingen hebben, schroom vooral niet deze te stellen of kenbaar te maken via e-mail marco.vallebella@unie.nl. Dank alvast hiervoor!