De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sabic: Arbeidsvoorwaardelijk “rookgordijn” voor Exempts bevalt SABIC IP wel. Voor cao-populatie zit koopkracht behoud er (nog) niet in.

Op maandag 10 december 2018, heeft De Unie wederom met de werkgever onderhandeld voor een nieuwe cao bij SABIC IP. Er is helaas geen resultaat bereikt. De Unie en de overige vakorganisaties hebben besloten om terug naar hun leden te gaan met de vraag “hoe nu verder?”. Pas daarna zullen we besluiten of en, zo ja, wanneer het zinvol is de onderhandelingen te hervatten.

Hieronder een samenvatting van de stand van zaken. Het kaderlid, Frits Schultze en ik kunnen zonder steun van voldoende leden namelijk geen ijzer met handen breken. Zonder De Unie-leden en de overige collega’s binnen de cao of Exempts,  worden de belangen “gewoon” weggewimpeld.

Sabic IP beweegt inhoudelijk nauwelijks. Met betrekking tot Exempts helemaal niet.

 

Exempts:

De Unie heeft voorgesteld de positie van Exempts bij IP gelijk te trekken met de positie van de collega’s bij LBV. Helaas heeft SABIC daar tot dusver geen gehoor aan gegeven. Zelfs niet in de marge. Dit is uiteraard niet onverwacht, maar toch teleurstellend. Vooral omdat het voor ons steeds duidelijker wordt dat de arbeidsvoorwaarden van Exempts op zijn minst mistig te noemen zijn. Blijkbaar vindt SABIC IP het prettig om het “arbeidsvoorwaardelijke rookgordijn” in stand te houden.
Sabic stelt dat:

  • De Unie de cao-onderhandelingen “gijzelt” door aandacht te vragen voor de positie van Exempts. Het is tenslotte toch geen cao-aangelegenheid en men kan toch prima de eigen broek ophouden? Hierbij gaat IP volstrekt voorbij aan het feit dat wij juist verzocht hebben om de cao van toepassing te verklaren voor alle medewerkers bij SABIC IP, met dezelfde rechten, plichten en beperkingen als bij LBV. Hoezo cao-overleg gijzelen?
  • De arbeidsvoorwaarden van Exempts helder en transparant zijn. Ze staan tenslotte in de individuele arbeidsovereenkomst en anders in de HR Guide. Is het dan toch niet duidelijk loop dan binnen bij HR. Ik heb een kijkje mogen nemen, met dank (dat weer wel) aan de werkgever, in de HR Guide. Geconcludeerd kan worden dat IP en ondertekende een andere visie hebben over de definitie van helder en transparant. Natuurlijk kunnen de medewerkers als individu te allen tijde naar HR lopen met vragen over arbeidsvoorwaarden. De vraag is wel waaraan het dan verkregen antwoord kan toetsen.
  • Het terecht is dat medewerkers die qua loon binnen de marges van de cao-loonschalen zitten, toch niet onder de cao vallen.
  • De Exempts medewerkers uiteraard ook in 2019 niet mogen rekenen op een collectieve en voor iedereen vastgestelde loonsverhoging.
  • De Exempts populatie als groep de afgelopen 5 jaar, een met de cao populatie vergelijkbare total cash verhoging heeft ontvangen. Uiteraard heeft De Unie hier een overzicht van gevraagd. Ruim twee weken voor het cao-overleg van 10 december 2018. Dat overzicht hebben wij niet ontvangen. Op 10 december zelf bood IP aan om dit overzicht, bij hoge uitzondering, te laten zien. Maar het moest wel vertrouwelijk blijven. Wij mochten het niet zwart op wit krijgen. I rest my case.

Het is overigens niet eens zover gekomen, omdat het cao-overleg voorlopig gestopt werd.

Loon: 

Vanwege het op inhoud stroef lopende overleg, heeft IP verder niet bewogen op loongebied. Het bod is 2,5% per 1 januari 2019. Zoals al gezegd, ook kijkend aan de laatste ontwikkelingen aangaande energiekosten voor particulieren, zou je minimaal (ruim) boven de 3% loonsverhoging moeten uitkomen, om de koopkracht in 2019 gelijk te houden aan die van 2018. Dit is dus geen verbetering maar puur behoud. Wil je er (substantieel) op vooruitgaan, dan moet er vanzelfsprekend meer bij komen.

Overige onderwerpen:

IP wil in samenwerking met de vakorganisaties en met inzet van externe deskundigen concreet werk gaan maken van Duurzame Inzetbaarheid. Dit juichen wij toe. Kanttekening hierbij is wel dat al in een vorige cao afgesproken werd dat in december 2018 de eerste concrete resultaten over Duurzame Inzetbaarheid zichtbaar en voelbaar moesten zijn. Verder wil IP werk maken van het terugdringen van werkdruk beleving, mede op grond van de uitkomsten van de enquête die Frits Schultze onder vele afdelingen heeft gehouden. Ook wil IP de bezetting op orde brengen. Men is hierbij deels al concreet bezig. Kanttekening hierbij is wel dat al deze inspanningen met name binnen Manufacturing plaatsvinden. Zeer fijn voor die collega’s en zeker nodig, maar ook hier mogen de overige onderdelen van de organisatie en nagenoeg alle Exempts, achter in de rij gaan aansluiten.

Wat vind jij hiervan?

Wij zijn zeer benieuwd naar de vragen, opmerkingen, mening en input over het bovenstaande. Maak hier gebruik van! Stuur hiervoor een e-mail naar marco.vallebella@unie.nl of bel 06-52522082. Het gaat om het werk, de arbeidsvoorwaarden en een behoorlijk deel van iemands leven. Sta daar even bij stil zou ik zeggen.

Hoe kun je ons helpen?

Tijdens het overleg is uit alles gebleken, dat SABIC IP voor de non manufacturing afdelingen (en daarmee ook al de Exempt functies) minder of zelfs geen oog heeft. Op sommige momenten kregen wij zelfs de indruk dat men het vervelend vond, dat De Unie voor deze groepen opkwam. Hiermee speelt het feit dat wij al jaren maar een kleine groep leden hebben, een grote rol. Steeds meer collega’s zien wat wij doen en weten Frits Schultze te vinden. Dit resulteert echter (nog) niet in nieuwe leden en dat is terug te zien aan de cao-tafel. SABIC IP voelt geen druk, behalve de verbale druk, om medewerkers serieus/serieuzer te nemen.

Frits en ik uiten hier wederom onze zorgen over. Als mensen zich niet massaal aansluiten bij De Unie, dan zal IP de medewerkers achter blijven stellen ten opzichte van de groepen die zich wel weten te organiseren.

Nogmaals Frits en ik kunnen geen ijzer met handen breken. Zolang men niet voelt dat men “wakker wordt” dan zullen wij weinig tot niets kunnen bereiken.

Informeer de collega’s die nog geen lid zijn over de nieuwsbrieven en de e-mails van ons en kaderlid Frits. Praat met ze. Maak ze nu lid. Neem geen genoegen met vage toezeggingen. Aanmelden kan eenvoudig via https://www.unie.nl/word-lid. Als het geld een probleem zou zijn: het eerste jaar lidmaatschap kost slechts € 100,- en zowel het eerste jaar als de jaren erna krijg je er 52% van terug via de belasting.

Blijf ook reageren door mij mails te sturen, maar collega’s lid maken en onze brieven zo veel mogelijk verspreiden heeft nu echt top prioriteit.