De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Wijzigingsvoorstel Welzijnsverlof

Waarschijnlijk zijn de medewerkers al door Philips hierover geïnformeerd. Philips heeft De Unie laten weten dat ze de afspraak over het “welzijnsverlof” helaas niet kan uitvoeren, zoals dat in het onderhandelingsresultaat van 23 oktober 2019 was afgesproken. Wat de redenen voor Philips hiervoor zijn is hier te lezen.

Hieruit maakt De Unie op dat Philips met dit voorstel weer voorloper wilde zijn in het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden als voorheen. Tevens ook een goed signaal wilde afgeven aan de rest van de werkgevers, dat meer aandacht voor het welzijn van de medewerkers hard nodig is, in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Hoe jammer we het ook vinden, toch kan De Unie zich deze situatie voorstellen. De Unie zou niet willen dat deze afspraak, ten koste van alles en geforceerd, zou moeten worden uitgevoerd. Blijkbaar was deze stap te enthousiast en te groot voor Philips om dit in één keer en volledig uit te voeren.

In het wijzigingsvoorstel van Philips worden nog steeds extra 5 dagen jaarlijks beschikbaar gesteld aan (alle) medewerkers om te besteden aan allerlei zorgtaken, persoonlijke ontwikkelingen en zaken die je niet direct met de verlofdagen zou kunnen regelen. Het is niet cumulatief en het vervalt aan het einde van het jaar als  hiervan geen gebruik maakt wordt. Desondanks blijft deze regeling een positieve afwijking ten opzichte van de vorige cao van Philips.

Op basis van bovengenoemde redenen leggen wij het wijzigingsvoorstel van Philips neutraal voor.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om hierover te stemmen.

Zijn er vragen neem dan contact met de belangenbehartiger, Suat Koetloe, via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.