De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Verbeterd resultaat cao

Op 16 februari 2021 hebben wij onze leden het eindbod van Philips voor een nieuwe cao voorgelegd en de meerderheid van onze leden heeft hiermee ingestemd. Tegelijkertijd was de uitkomst bij een aantal andere vakorganisaties niet positief. Philips wilde graag toch met alle vakorganisaties een nieuwe cao afsluiten en om die reden zijn we opnieuw in overleg getreden met de werkgever. Na een aantal keren heel constructief te hebben gesproken konden alle partijen het eens worden over de bijgaande nieuwe uitkomst voor een nieuwe cao met alle betrokken vakorganisaties.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In het nieuwe onderhandelingsresultaat staat onder andere een verbeterd loonbod. In het eerste jaar 1,6% (met een vloer van € 400,-) in plaats van 1,3% en in het tweede jaar 2,1% (met een vloer van € 600,-) in plaats van 2.0%. Ook is de Bedrijfs-AOW-regeling (Vroeg pensionering) iets ruimer geformuleerd qua functies die hiervoor in aanmerking komen. Het bedrag dat de werkgever zal betalen aan de deelnemers wordt op maandbasis betaald in plaats van in één keer, vanwege de fiscale voordelen voor werknemers.

Aangezien de meerderheid van de leden van De Unie al ingestemd heeft met het eerdere eindbod hoeft het nieuwe verbeterde resultaat niet opnieuw te worden voorgelegd ter instemming.

Het onderhandelingsresultaat kun je hier lezen.

Contact

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger, Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of bel met 06-5252 2061.

Afdrukken