fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Stemming cao-onderhandelingsresultaat

Voor de eerste keer heeft De Unie samen met Philips nu een vernieuwend onderhandelingsresultaat weten te boeken voor een nieuwe cao voordat de huidige cao is afgelopen. Dit is op zich uniek in de geschiedenis van Philips dat er een “mooi” resultaat voor een nieuwe cao al klaarligt en dat deze direct na afloop van de huidige cao zonder enige vertraging kan worden ingevoerd. Daarom leggen we dit resultaat dan ook met een positief advies aan de Unie-leden voor.

Wij hebben niet over alle voorstellen van De Unie een akkoord bereikt. Desondanks zijn we heel blij met dit resultaat omdat we over veel onderwerpen, ruimschoots onze doelstellingen hebben kunnen realiseren, zoals een loonsverhoging van 3,4% voor 12 maanden. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde tot nu toe. Daarnaast heeft De Unie een aantal vernieuwende afspraken gemaakt met Philips onder andere een nieuwe betaalde verlofregeling van vijf weken per vijf jaar voor alle medewerkers die minstens drie jaar in dienst zijn bij Philips (Dit is ook een extra factor die meetelt bij de totale loonruimte). Eén dag per jaar een betaalde verlofdag voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor een Mantelzorgtaak. Een bedrag van maximaal € 5.000,- voor persoonlijke opleidingsbudget, naast alle andere interne faciliteiten hiervoor bij Philips. Ook een nieuwe regeling “Carrièrewending” voor de medewerkers die op eigen verzoek een andere stap willen maken in zijn of haar carrière bij Philips.

Al met al heeft De Unie, met ondersteuning van haar kaderleden, een goed verdedigbaar onderhandelingsresultaat bereikt voor de leden in een voortvarend, constructief en vooral plezierig overleg met Philips. Volgens De Unie dient dit resultaat als een goed voorbeeld voor vele andere vergelijkbare bedrijven in Nederland. Ook bevestigt De Unie hiermee samen met Philips de waarde van ons Poldersysteem, dat we hierdoor heel mooie arbeidsvoorwaarden tot stand kunnen brengen.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot uiterlijk 7 november 2019.

We zullen de Unie-leden na de bovengenoemde datum informeren over de uitkomst hiervan.

Contact

Zijn vragen of opmerkingen neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.