De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Onderhandelingen cao en sociaal plan zijn stukgelopen!

Op donderdag 8 maart 2018 is na vier keer onderhandelingen geen cao-resultaat bereikt. De belangrijkste reden is dat cao-partijen niet tot een behoorlijk resultaat kunnen komen over de loonsverhoging voor 2018 en een vernieuwing van het centraal sociaal plan (CSP).

In de rapportage die naar de werknemers van Royal Philips is gegaan, wil de werkgever de medewerkers doen geloven dat ze geweldige voorstellen op tafel hebben gelegd. Heel veel van deze voorstellen betreffen proefjes, pilots en onderzoekjes. Dat zijn in onze optiek geen cao-afspraken.

Loonsverhoging

Royal Philips kwam niet verder dan 1% per 1 mei 2018 en 1% per 1 oktober 2018. Dat zit in volume heel ver af van de gemiddelde 3,5% die de gezamenlijk vakbonden op tafel hebben gelegd. Royal Philips wilde op dat onderdeel niet verder bewegen en dan zijn wij als partijen uitgepraat. De vakbonden hebben heel duidelijk aangegeven, dat zij best bereid waren om iets te zakken in de looneis. Dit was echter voor de werkgever onvoldoende. Als wij het loonbod van Royal Philips afzetten tegen de exorbitante loonaanpassing van de topbestuurder dan is de 2 x 1% een fooitje. Waarom moeten de medewerkers met een lage loonsverhoging genoegen nemen als de topbestuurder er bijna 8% bij gekregen heeft. Wij vinden dat schandalig.

Overige cao-zaken

Met betrekking tot de overige cao-afspraken kwam Royal Philips niet verder dan:

 • Opnemen cao-artikel over Mantelzorg;
 • Instellen van een mantelzorgcoach. Eerst ook verder onderzoeken;
 • Verruimen van calamiteitenverlof. Concreet echter geen aantal genoemd;
 • Zorgdragen voor goede interne communicatie en voorlichting over Mantelzorg. Ook dit voorstel is boterzacht;
 • Het doen van onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Mantelzorgmakelaar. Dat is dus zo’n onderzoekje;
 • Het aanbieden van een gratis persoonlijke scan per jaar. Denk hierbij aan loopbaankansen, vitaliteitsscan of financieel advies. Hierover zijn we niet verder de diepte ingegaan;
 • Goede aandacht voor re-integratie na een burn-out;
 • Goede aanpak bij conflictoplossing;
 • Verder onderzoek naar de situatie van ploegenwerkers;
 • Verruiming van het geboorteverlof van 2 naar 5 dagen. Dat is positie, maar had ruimer gemogen;
 • Instellen van regeling 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Daar moeten de werknemers dan wel 13 verletkoopdagen voor inleveren;
 • Gelijk werk en gelijk loon voor uitzendkrachten. Dat wil Royal Philips op lokaal niveau regelen als er zich problemen voordoen. Vastleggen in de cao wil de werkgever niet.

Al met al moeten wij concluderen dat deze afspraken het predicaat cao niet verdiend. Wij zijn op dat onderdeel dus voorlopig uitgepraat.

Tijdens de onderhandelingen voor de cao hebben de gezamenlijke vakbonden een duidelijke link gelegd met het CSP. Het sociaal plan loopt af op 31-12-2018 en moet wat ons betreft aangepast worden. Hieronder de stand van zaken waar Royal Philips mee kwam:

Centraal sociaal plan

 • Looptijd: 3 jaar omdat Royal Philips geen risico wil lopen met veranderende wetgeving;
 • Royal Philips wil de knip (na 1-7-2015 geen opbouw meer) liever behouden;
 • Opleidingsbudget mag omhoog naar € 7.000,- per werknemer;
 • Vrijwillige vertrekregeling aantrekkelijk maken dan nu het geval, wijst Royal Philips af;
 • De ontslagvergoeding moet naar de wettelijke transitievergoeding met een correctiefactor 1,5. Dat is onder het niveau van het huidige sociaal plan; Na heel veel druk van de kant van de vakbonden legde de werkgever de maximale ruimte correctiefactor 1,8 op tafel. Dat was min of meer “het eindbod” hoewel dat niet hardop is uitgesproken.

De gezamenlijke vakbonden hebben aangegeven, dat het toch wel erg onfatsoenlijk is voor een bedrijf dat 2 miljard winst maakt om de werknemers op deze manier aan de kant te schuiven. Royal Philips is op dit moment op tal van terreinen aan het reorganiseren en na 31-12-2018 is er dus geen centraal sociaal plan meer.

Wat nu?

De komende tijd zullen de vakbonden de leden verder gaan informeren middels pamfletten, bijeenkomsten en sessies om te bepalen wat nu verder ons te doen staat. Als er niets gebeurt, dan is dus de cao weg en is er ook geen centraal plan meer. Daarnaast zullen de vakbonden zich beraden voor verdere vervolgstappen. Welke dat zijn, dat is het onderwerp van gesprek.

Blijf dus goed de berichtgeving en de eventuele bedrijfsbezoeken volgen van de vakbonden.

Als er een oproep komt voor een leden- of netwerkbijeenkomst, kom dan naar de bijeenkomst. Het lijkt er op dat Royal Philips op ramkoers zit en wij moeten als gezamenlijke vakbonden een antwoord daarop proberen te vinden.

Tot zover de stand van zaken.

Heb je vragen neem dan contact op met Suat Koetloe via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-52522061.