De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Ledenraadpleging eindbod cao

Afgelopen maanden hebben wij met de werkgever, heel lang en intensief overleg gevoerd over de inhoud voor een nieuwe cao. Helaas heeft het niet geleid tot een onderhandelingsresultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Uiteindelijk heeft de werkgever een eindbod aan De Unie voorgelegd. Lees hier het eindbod. Dat betekent dat de werkgever niet verder wil onderhandelen.

Behalve de loonparagraaf kan De Unie zich wel vinden in een aantal andere onderwerpen zoals mantelzorg, geboorteverlof, duurzame inzetbaarheid en het generatiepact. Dit zijn allemaal punten die vanuit de medewerkers aangedragen zijn als belangrijke aspecten voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, waarin de meeste van onze wensen gehonoreerd zijn.

Met name over de loonsverhoging van de salarissen werden we het niet eens met Philips. De Unie had ingezet op 3,5% op jaarbasis, maar Philips heeft dat niet geaccepteerd. Er ligt nu een loonbod van 3% per 1 september 2018 en 2% per 1 oktober 2019. Duur van de cao is 22 maanden, van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Stemmen

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Mocht een meerderheid van de Unie-leden dit eindbod niet accepteren dan zullen wij direct daarna een driekwartvergadering houden om de actiebereidheid bij de leden te inventariseren.

Informatiebijeenkomsten

Om eventuele vragen van de leden te beantwoorden, hebben de bij Philips betrokken vakorganisaties gezamenlijk informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de leden.

Unie-leden die hiervan gebruik willen maken kunnen op de volgende data deelnemen:

  • Maandag 17 september Best: QG_186
    Tijd: 11.30 uur-13.30 uur
  • Maandag 17 september Eindhoven, het Campanille hotel aan de Noord Brabantlaan 309 in Eindhoven
    Tijd: 16.00 uur-17.00 uur
  • Woensdag 19 september Drachten: in de fabriek
    Tijd: 14.00 uur- 15.00 uur en 16.30 uur -17.30 uur

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail suat.koetloe@unie.nl.