De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: input over cao-wijzigingsvoorstellen

Binnenkort loopt de cao van Philips af en we willen graag weer gaan onderhandelen voor een nieuwe cao met de werkgever. Voordat wij zover zijn willen we graag weten, welke onderwerpen de Unie-leden graag aan de orde willen stellen. Lees hier de concept wijzigingsvoorstellen. Deze zijn gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota 2019 van De Unie.

Graag vernemen we uiterlijk 26 september 2019 de op- of aanmerkingen hierop via e-mail suat.koetloe@unie.nl.