De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Centraal sociaal plan (CSP)

Op 12 december 2018 heeft De Unie samen met de andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat voor een nieuw centraal sociaal plan bereikt. Zoals de Unie-leden weten, waren langdurige onderhandelingen met Philips nodig om tot overeenstemming te komen.

Toen de onderhandelingen met de vakorganisaties in een vergevorderd stadium waren, maar in een impasse dreigden te verkeren, kwam de Centrale Ondernemingsraad in beeld om met Philips afspraken te maken over een nieuw centraal sociaal plan.

Omdat het primaat voor het afspreken van arbeidsvoorwaarden bij de vakorganisaties thuishoort en we samen met Philips en de COR waarde hechten aan de door de leden van vakorganisaties gedragen afspraken, kwamen wij vorige week alsnog met Philips tot overeenstemming over een centraal sociaal plan.

In het nieuwe centraal sociaal plan zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd:

  • Door de bevriezing van dienstjaren en salaris op 1 juli 2015 kwamen veel door reorganisaties betroffen werknemers slechts in aanmerking voor de wettelijke transitievergoeding. Werknemers met hele korte dienstverbanden kregen zelfs helemaal niets. In het nieuwe plan is afgesproken dat werknemers minimaal de transitievergoeding met de correctiefactor 1,85 krijgen.
  • De berekeningssystematiek op basis van de kantonrechtersformule met de dienstjaren en het salaris op 1 juli 2015 blijft gehandhaafd. Daar wordt nog aan toegevoegd dat per 1 januari 2019 voor elk dienstjaar een kwart maandsalaris aan de ontslagvergoeding wordt toegevoegd.
  • De werknemer ontvangt de voor hem/haar meest gunstige uitkomst van beide berekeningen.
  • Werknemers kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, voor een eigen outplacementbureau kiezen. In dat geval krijgen zij daarvoor maximaal € 2.500,- (exclusief btw) ter beschikking.
  • De opleidingsvergoeding wordt van € 5.000,- naar € 7.000,- verhoogd.
  • We hebben met Philips afgesproken om het herplaatsingsprotocol in de komende jaren te optimaliseren. Het doel is om zoveel mogelijk werknemers waarvan de functie (op termijn) komt te vervallen, intern te herplaatsen. Dat maakt dat Philips meer dan voorheen andere passende arbeid zal bieden. Van werknemers wordt dan wel verwacht dat zij een passend aanbod aanvaarden.
  • Om de arbeidsmarktpositie van werknemers te verbeteren, gaat Philips gedurende de looptijd van het sociaal plan jaarlijks € 1,5 miljoen investeren. De besteding van de middelen wordt tussen Philips en de vakorganisaties afgestemd.

Lees hier het nieuwe CSP en hier het herplaatsingsprotocol.

Wij zijn van mening dat het gelukt is om goede afspraken te maken voor de komende vijf jaar en daarmee zekerheid en rust gecreëerd te hebben mocht je in een reorganisatie terecht komen. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat dan ook positief aan je voor.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het onderhandelingsresultaat.

Zijn er naar aanleiding van de nieuwsbrief nog vragen, neem dan contact met mij op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-52522061.