De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

RJC Martinair: Chroom 6 RJC in de media

 

Donderdag 14 februari, is in verschillende media aandacht geschonken aan de Chroom 6 problematiek bij het Regional Jet Center Martinair.

 

 

Het welzijn van de RJC collega’s en leden is de eerste prioriteit van De Unie. Daarin moet wat De Unie betreft de onderste steen boven komen. Om dat te bereiken zijn we zorgvuldig en hard aan het werk om een onafhankelijk onderzoek op te zetten.

De keuze van FNV om onaangekondigd met ons dossier in de openbaarheid te treden betreuren wij aangezien naar onze mening nog sprake was van constructief overleg om tot een door de OR, bonden en RJC gewenste onafhankelijk onderzoek te komen.

Daar komt bij dat van gezamenlijk optreden op deze manier geen sprake is hetgeen onze positie om een onafhankelijk onderzoek af te dwingen verzwakt. Het gezamenlijke optreden van de OR en de collectieve bonden biedt immers de sterkste positie.

Vrijdag 15 februari vindt opnieuw overleg plaats tussen de OR en de bonden. Daarin bekijken we welke schade het proces – om de onderste steen boven te krijgen door een onafhankelijk onderzoek – hiermee heeft opgelopen.

Zodra er nieuws is worden onze leden verder geïnformeerd. Vragen kunnen gesteld worden aan de kaderleden bij RJC of bij de belangenbehartiger, Gertjan Tommel, via gertjan.tommel@unie.nl.