De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Reisbranche: Nog geen cao!

De vakbonden zijn al geruime tijd voor de medewerkers aan het onderhandelen over een nieuwe cao. De oude cao liep in november 2018 al af, dus tijd voor een nieuwe cao. Het vlot echter niet, dus daarom hierbij even een tussenstand.

Nieuwe cao sterk verouderd

De cao van de afgelopen jaren is grotendeels gebaseerd op de retail. Vooral voor medewerkers in de reiswinkels. De afgelopen jaren verandert de branche echter in rap tempo. Veel bedrijven zijn overgeschakeld van offline naar online of combinaties daarvan. Veel functies die nu in de praktijk voorkomen staan niet in de cao. Allerlei moderne thema’s zoals ontwikkeling, moderne arbeidstijden ontbreken of zijn verouderd. Ook regelingen voor reisleiders ontbreken. Sein voor een compleet nieuwe cao.

De Unie wil een cao afspreken voor een moderne cao waarin de verschillende type bedrijven en alle functies een plaats krijgen. Een reisverkoper is iemand anders dan een IT-specialist of online-marketeer. Het is een proces dat heel veel tijd gaat kosten. De planning voorziet in een akkoord rond de komende zomer.

Tussen-cao

Dat zou betekenen dat de medewerkers voorlopig geen nieuwe cao zou hebben en dus ook geen salarisverhoging. Dat vinden wij onterecht en daarom hebben de vakbonden voorgesteld om een tussen-cao af te spreken. Daarin willen we voor de tussenliggende periode een paar punten afspreken zoals een loonsverhoging.

We hebben hier al weer een tijd over gesproken met de Anvr. Zij hebben ons een laatste bod gedaan voor een loonsverhoging. Wij vinden dat bod absoluut te laag en zijn zeer teleurgesteld. De onderhandelaars van de Anvr hebben aangegeven geen mandaat te hebben voor een hoger aanbod. Dat betekent dat er op de korte termijn nog geen zicht is op een loonsverhoging. Wij betreuren dat zeer. Natuurlijk wenden wij al onze invloed aan om de Anvr tot andere gedachten te brengen.

Moderne cao en pensioen

De gesprekken over een moderne cao en aanpassing van een nieuwe pensioenregeling lopen gelukkig wel goed. Er wordt door ons heel veel tijd en energie in gestoken. Medewerkers en vakbondsleden worden hierbij in verschillende werkgroepen betrokken.

Zodra er meer nieuws is zullen wij de Unie-leden weer verder informeren. Wij doen onze uiterste best om tot een goed resultaat te komen.