De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rechtbank: partner met klachten? Thuisquarantaine én loondoorbetaling.

Als je gezondheidsklachten hebt, moet je thuisblijven volgens de overheid. Dat moet je ook als iemand in je huishouden – zoals je partner – koorts of benauwdheidsklachten heeft. Degene met klachten moet zich laten testen, jij mag het huis pas uit als de test negatief is of de klachten over zijn. Sommige werkgevers houden salaris in als een medewerker in thuisquarantaine zit. Of dat mag? De rechtbank vindt van niet.

De situatie

Een medewerker gaf aan niet naar werk te komen, omdat zijn partner verschijnselen had van het coronavirus, inclusief koorts. Hiermee volgde hij de RIVM-richtlijnen op. Daarnaast heeft hij nadrukkelijk aangegeven dat hij kon werken vanuit huis. Zijn werkgever reageerde door twee wachtdagen in te houden op zijn loon, 70 procent van z’n loon te betalen over maart, maar 50 procent uit te keren over april én verlofdagen in te houden over de quarantaineperiode. De medewerker stapte daarom naar de kantonrechter om zijn achterstallig loon te vorderen.

Rechtszaak

De rechter oordeelde dat de thuisquarantaine niet in de risicosfeer van de medewerker ligt. In andere woorden: de medewerker kan hier niets aan doen en heeft ‘gewoon’ recht op loon. Bovendien is een verplichte thuisquarantaine niet hetzelfde als ziekte. De werkgever mag dus geen wachtdagen inhouden op het loon en moet het volledige salaris betalen.

Wat betekent dit voor jou?

Je werkgever moet jouw loon blijven betalen, ook als je jouw werk niet of maar gedeeltelijk hebt kunnen doen. Dit hoeft niet als je werkgever kan aantonen dat het jouw schuld is dat je niet hebt kunnen werken. Heb je bewust risico gelopen, bijvoorbeeld door naar een risicogebied te reizen? Dan kan je werkgever aantonen dat het jouw schuld is. Maar bij een verplichte thuisquarantaine is dit niet het geval.

Meer weten

Heb je vragen over jouw rechten in deze coronacrisis of wil je jouw situatie graag voorleggen aan onze experts? Neem gerust contact met ons op. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Geen lid, wel een vraag? Geen probleem

Heb je vragen over de gevolgen van corona op jouw situatie? Maak je je zorgen om je inkomen? Bel of mail dan met ons Service Center. Daar zitten onze ervaren experts elke werkdag klaar om jou te helpen met hun kennis en kunde. Ze geven antwoord op je vragen, kunnen adviseren hoe je bepaalde situaties aanpakt en bieden een luisterend oor. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.