De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Reactie wetsvoorstel coronatoegangsbewijs

QR code

VCP, FNV en CNV hebben op 24 november 2021 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat zij willen dat minister De Jonge het wetsvoorstel intrekt dat het mogelijk maakt coronatoegangsbewijzen (CTB’s) op de werkvloer te controleren. De Tweede Kamer kreeg het wetsvoorstel toegestuurd.

De vakcentrales vinden dat het wetsvoorstel de rechten van werknemers schendt: hun medische privacy en recht op lichamelijke integriteit. Waar het één van de doelen was om een veiliger werkvloer te creëren, is het doel van de wet nu de besmettingscijfers omlaag te brengen. Hierdoor wordt feitelijk een vorm van vaccinatiedwang ingevoerd. Het wetsvoorstel treft bovendien de cruciale werknemers die niet thuis kunnen werken. Werknemers die geen CTB kunnen of willen laten zien of een rood vinkje krijgen, kunnen uiteindelijk worden ontslagen.

Lees hier de volledige reactie.

De vakcentrale VCP, waar De Unie bij is aangesloten, had eerder al opgeroepen tot een moment van herbezinning ten aanzien van het huidige crisisbeleid. Lees deze oproep hier

In de aanloop naar dit statement heeft De Unie een onderzoek onder de leden uitgevoerd om te peilen hoe werknemers tegen het vraagstuk rond de QR-code op de werkvloer aankijken. De uitslag van dit onderzoek en de reacties van bezorgde leden laten zien dat er verschillende meningen en invalshoeken bestaan. Dit beeld bevestigt de noodzaak tot een moment van herbezinning en bovenal zorgvuldigheid in fundamentele discussies als deze. Lees hier de uitkomst van het onderzoek.

Los van de principiële overwegingen die een moment van herbezinning wenselijk maken spreken de vakcentrales nu ook gezamenlijk hun zorgen uit over de juridische aspecten van de voorgenomen wetswijziging en de gevolgen die dat heeft voor individuele werknemers.