De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Reactie VCP op raadpleging achterban FNV en CNV

Lees hier het persbericht van de VCP over de raadpleging achterban FNV en CNV:

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft kennisgenomen van de uitslag van de ledenraadpleging bij de FNV en CNV. Uit de raadplegingen is naar voren gekomen dat het FNV-ledenparlement en de CNV-achterban zich hebben uitgesproken voor het principeakkoord en het SER-advies. Bij de achterban van de VCP is de raadpleging nog gaande. De resultaten daarvan worden komende dinsdag bekendgemaakt.

Bij de VCP zijn meer dan vijftig organisaties aangesloten, die autonoom opereren. Elke vereniging volgt haar eigen interne proces om tot een oordeel te komen. Dinsdag komt het Algemeen Bestuur van de VCP met een eindoordeel. Het bestuur zal daarover vervolgens verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering van de VCP.

Bij een ja van alle betrokken partijen ligt de weg vrij naar de uitwerking van het principeakkoord en het SER-advies. De VCP heeft tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord zwaar ingezet op de doelen en waarborgen die in een nieuw pensioenstelsel moeten worden gerealiseerd. Zo is onder meer afgesproken dat het nieuwe stelsel geen achteruitgang mag betekenen voor de deelnemers, dat er geen pech- en gelukgeneraties ontstaan en dat er bij afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek compensatie moet komen.